Дисципліна Викладач
Вступ до літературознавства проф. Волковинський О.С., ст. викл. Волковинська І.В.
Вступ до мовознавства доц. Дворніцька Н.І.
Друга ділова іноземна мова (спец. Туризм)
асистент Вишневська Л.Б.
Друга іноземна мова (2-4 курс) доц. Стахнюк Н.О., асистент Ринда В.В.
Друга іноземна мова (польська) (спец. Туризм) асистент Вишневська Л.Б.
Загальне мовознавство доц. Дворніцька Н.І.
Історія польської літератури (Pol1-B21) проф. Абрамович С.Д.
Історія польської мови доц. Стахнюк Н.О.
Лексикологія і стилістика польської мови (Pol1-B20) доц. Стахнюк Н.О.
Лексикологія і стилістика польської мови (Pol1-B21) доц. Стахнюк Н.О.
Лексикологія польської мови доц. Стахнюк Н.О.
Лексикологія польської мови (Pol1-B19) доц. Стахнюк Н.О.
Лінгвокраїнознавство Польщі доц. Дворніцька Н.І.
Лінгвокраїнознавство Польщі (Poi1-B21) доц. Дворніцька Н.І.
Лінгвокраїнознавство Польщі (Ang1-B18) доц. Дворніцька Н.І.
Методика навчання іноземних мов доц. Стахнюк Н.О.
Методика навчання іноземних мов (Pol1-B19) доц. Стахнюк Н.О.
Методика навчання польської мови (Pol1-B20) доц. Стахнюк Н.О.
Методика навчання польської мови (Pol1-B21) доц. Стахнюк Н.О.
Методика наукових досліджень_2021 доц. Білоусова Т.П.
Мовленнєва комунікація проф. Абрамович С.Д., доц. Білоусова Т.П.
Мовленнєва комунікація (Pol1-B19) доц. Білоусова Т.П.
Мовно-стилістичні аспекти сценічної майстерності (Pol1-B20, Fil1-B20, Fil1-B19) доц. Дворніцька Н.І.
Основи красномовства доц. Білоусова Т.П.
Основи наукових досліджень_2021 доц. Білоусова Т.П.
Основи філологічних знань_2021 доц. Дворніцька Н.І.
Польське письменництво України (Pol1-B20) Проф. Абрамович С.Д.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (1-4 курс)  доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б., асистент Ринда В.В.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (Pol1-B19) доц. Стахнюк Н.О.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (Pol1-B20) доц. Стахнюк Н.О.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (Pol1-B21) доц. Стахнюк Н.О.
Практика усного і писемного мовлення польської мови(Pol1-B21, перший рік навчання) асистент Ринда В.В.
Практика усного та писемного мовлення польської мови (Pol1-B21, другий рік навчання) асистент Ринда В.В.
Практична граматика польської мови (1-2 курс) асистент Вишневська Л.Б.
Практична фонетика польської мови  асистент Ринда В.В.
Сценічне та ораторське мовлення доц. Білоусова Т.П., доц. Дворніцька Н.І.
Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві доц. Білоусова Т.П.
Стилістика польської мови доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б., асистент Ринда В.В.
Теоретична граматика польської мови (бак.) доц. Стахнюк Н.О.
Теоретична граматика польської мови (маг.) доц. Стахнюк Н.О.
Теорія літератури проф. Волковинський О.С.
Усна народна творчість слов′ян (Pol1-B19) Проф. Абрамович С.Д.
Фонетика польської мови (Pol1-B21) доц. Стахнюк Н.О., асистент Ринда В.В.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ (2019-20 н.р.) колектив авторів

2022/ 2023 навчальний рік

Історія польської літератури (3 курс) проф. Абрамович С.Д.
Історія польської мови (4 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Лінгвістичний аналіз художнього тексту (2, 3 курс) доц. Білоусова Т.П.
Лексикологія і стилістика польської мови (3 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Література слов′янських народів (4 курс) проф. Абрамович С.Д.
Методика навчання польської мови (2 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Методика навчання польської мови (3 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Методика наукових досліджень (маг. англ. заоч.) доц. Білоусова Т.П. 
Методика наукових дослджень (маг. нім. заоч.) доц. Білоусова Т.П. 
Мовленнєва комунікація (4 курс) доц. Білоусова Т.П.
Ораторське мистецтво та спічрайтинг (2, 3 курс) доц. Білоусова Т.П.
Основи наукових досліджень (1 курс) доц. Білоусова Т.П.
Основи філологічних знань (1 курс) доц. Дворніцька Н.І.
Практика усного та писемного мовлення польської мови (1 курс) ас. Ринда В.В.
Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Філософія мови (маг. англ. 1 курс) доц. Дворніцька Н.І.
Фонетика польської мови (1 курс)
доц. Стахнюк Н.О.
Друга іноземна мова (польська) (2 курс) ас. Ринда В.В.

2023/2024 навчальний рік

Вступ до спеціальності (1 курс) проф. Абрамович С.Д.

доц. Дворніцька Н.І.

Методика наукових досліджень (маг, 1 курс) проф. Абрамович С.Д.
Основи наукових досліджень (1, 2 курс) доц. Білоусова Т.П.
Польськомовний етикет: історія і сучасність (3, 4 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Практика усного та писемного мовлення (1 курс) ас. Ринда В.В.
Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) ас. Ринда В.В.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (3 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (4 курс) 23-24 н.р. доц. Стахнюк Н.О.
Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві (2, 3 курс) доц. Білоусова Т.П.
Сучасна риторика та спічрайтинг (2, 3 курс) доц. Білоусова Т.П.
Теорія польської мови: граматика польської мови (2 курс) доц. Стахнюк Н.О.
Теорія польської мови: фонетика польської мови (1 курс) доц. Стахнюк Н.О.