Історія кафедри

Кафедра російської мови була заснована у 1951 році. Вона складалася з 4 осіб (М.Я. Бріцин, С.Є. Вайнтруб, К.М. Глазирін, М.О. Чернущенко) і забезпечувала викладання всіх мовознавчих дисциплін на філологічному факультеті.

М.Я. Бріцин

М.Я. Бріцин, очільник кафедри в 1956-1970 роках, набув репутації філолога-русиста, знаного не лише в Україні, а й далеко за її межами. Згодом працював  професором і завідувачем кафедри російської мови Київського державного педагогічного інституту.

У період з 1965 до 1970 року на філологічному факультеті діяла кафедра української і російської мов. У її складі було 6 викладачів-русистів:

доцент М.Я. Бріцин, старші викладачі С.Є. Вайнтруб, А.А. Лебедик, Т.А. Марусенко, асистенти А.Р. Ляпота, В.Б. Середа.

Наказом по інституту від 11.11.1970 р. за № 694 цю кафедру було поділено на кафедри української мови і російської мови. До складу кафедри російської мови входили, зокрема, доцент Ю.П. Ульянов, який виконував обов’язки завідувача, доценти С.Є. Вайнтруб і Б.В. Хричиков. У середині 1970-х років тут починають працювати Е.М. Реп’єва (згодом – Е.М. Симонова), Л.О. Варік, О.В. Прискока. Незабаром вони захищають кандидатські дисертації, стають доцентами кафедри.

Новий етап розвитку кафедри розпочинається з 1979 року, коли до її штату входять доценти О.І. Літвіннікова та Г.М. Шипіцина.

О.І. Літвінникова
З.І. Комарова

У тому ж році О.І. Літвіннікова очолює кафедру і завідує нею до 1983 року, коли на цій посаді її змінює Г.М. Шипіцина.

Г.М. Шипіцина

Згодом до складу підрозділу увійшла доцент З.І. Комарова.

Б.В. Хричіков

У 1990-ті роки різко зростає інтенсивність наукової роботи. Загалом членами кафедри було здійснено понад 300 публікацій обсягом більше 200 друкованих аркушів. Захищено чотири докторські дисертації: Комарова З.І. “Семантичні проблеми російської галузевої термінографії”,

Хричиков Б.В. “Категорія модальності, її об’єм і засоби вираження в російській мові”

Шипіцина Г.М. “Прояви ознак системності у семантиці прикметників”

Літвіннікова О.І. “Словотвірна парадигматика російського діалектного дієслова”.

8 викладачів – А.Р. Абдуллаєв, Т.П. Білоусова, С.М. Вишневський, І.А. Казимирова, І.Є. Боднар, Н.І. Дворницька, Л.М. Марчук, Р.В. Козак – захистили кандидатські дисертації.

У 1996 році внаслідок злиття з кафедрою літератури народів світу утворилась кафедра зарубіжної літератури та мовознавства у складі 14 кандидатів філологічних наук.

О.В. Кеба

Очільник кафедри О.В. Кеба у 2003 році захистив докторську дисертацію “Творчість А.П. Платонова в контексті світової літератури XX ст.”.

О.С. Волковинський

З 1998 року по 2006 рік на посаді завідувача кафедри зарубіжної літератури та мовознавства працював О.С. Волковинський.

04.12.2006 р. на базі кафедри зарубіжної літератури та мовознавства було створено два підрозділи: кафедру слов’янської філології, теорії та методики викладання філологічних дисциплін і кафедру германських мов та зарубіжної літератури.

С.Д. Абрамович

29.08.2008 р. кафедру слов’янської філології, теорії та методики викладання філологічних дисциплін перейменовано в кафедру слов’янської філології. Її завідувачем став доктор філологічних наук, професор С.Д. Абрамович.

02.06.2011 р. з метою узгодження змісту навчально-методичної, наукової та виховної діяльності й назви підрозділу кафедра слов’янської філології стала кафедрою слов’янської філології та загального мовознавства.

Наразі вона є випусковою для спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, у 2019 році успішно пройшла відповідну акредитацію.

З 4 вересня 2020 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Стахнюк Н.О.

Освітній процес відбувається у двох обладнаних приміщеннях: аудиторії 409  (Кафедра слов′янської філології та загального мовознавства) та аудиторії № 313 головного корпусу університету (Кабінет полоністики).

Для забезпечення викладання полоністики носіями мови запрошуються викладачі з Республіки Польща. Зокрема, у 2017-18 н. р. на кафедрі працювала магістр  філології Вєслава Свєрщ, у 2018-19 н. р. – доцент, доктор гуманітарних наук в галузі філології Александра Столярчик, у 2019-20 н. р. – доцент, кандидат гуманітарних наук з історії, магістр польської філології Барбара Янушкєвіч.

Наразі до складу кафедри слов’янської філології та загального мовознавства входять 6 штатних працівників:

• завідувач – доцент кафедри, кандидат філологічних наук  Стахнюк Н.О.

• професор, доктор філологічних наук  Абрамович С.Д.

• доцент, кандидат філологічних наук Білоусова Т.П.

• доцент, кандидат філологічних наук  Дворницька Н.І.

• доцент, кандидат гуманітарних наук, магістр польської філології Янушкєвіч Б.

• асистент Ринда В.В.

За сумісництвом працює магістр польської філології, асистент Вишневська Л.Б.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять плідну навчальну, наукову, методичну, виховну та профорієнтаційну роботу, кафедра показує гарні результати в Рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів університету.