Дисципліна
Рівень

вищої

освіти

Спеціальність Рік навч / Семестр Викладач Сторінка дисципліни

в MOODLE

Лінгвістичний аналіз художнього тексту
бак.

014 Середня освіта (Мова і література (польська) з другою спец. Середня освіта (Мова і література (англійська) / німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (польська)

3/5
2/3
доцент Білоусова Т.П. перейти на сторінку в MOODLE
Ораторське мистецтво та спічрайтинг
бак.

маг.

всі спеціальності

2/3,4
3/5,6маг/1,2
доцент Білоусова Т.П. перейти на сторінку в MOODLE
Основи красномовства
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська); 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 3/ 1 доцент Білоусова Т.П. перейти на сторінку в MOODLE
Основи культури польської мови
бак. 014 Середня освіта   Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта   Польська мова і зарубіжна література

2/4
3/6
доцент Стахнюк Н.О.
перейти на сторінку в MOODLE
 Практикум з орфографії польської мови
бак. 014 Середня освіта   Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта   Польська мова і зарубіжна література

2/4
3/6
доцент Стахнюк Н.О. перейти на сторінку в MOODLE
 Польськомовний етикет: історія і сучасність
бак. 014 Середня освіта   Мова і література (польська, англійська)

014 Середня освіта   Польська мова і зарубіжна література

2/4
3/6
доцент Стахнюк Н.О. перейти на сторінку в MOODLE
Сценічне мовлення
бак., маг.
всі освітні програми / спеціальності   доцент Дворницька Н.І. перейти на сторінку в MOODLE
Філософія мови
бак. освітні програми / спеціальності гуманітарного спрямування   доцент Дворніцька Н.І. перейти на сторінку в MOODLE
Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві
бак. 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська) 4/1
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

 

Основи наукових досліджень
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (польська)  

035 Філологія спеціалізація Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

1/2
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

Основи наукових досліджень (заоч.) бак.
014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1/2
2/3
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку MOODLE

Історія польської літератури
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5-6
професор Абрамович С.Д.

перейти на сторінку в MOODLE

Лексикологія польської мови
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5
ст. викл. Стахнюк Н.О.

перейти на сторінку в MOODLE

Сценічне та ораторське мовлення бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/6 доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

Теоретична граматика польської мови
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/1
ст. викл. Стахнюк Н.О.

перейти на сторінку в MOODLE

Практична фонетика польської мови

 

бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 1/1 асистент Ринда В.В.

перейти на сторінку в MOODLE

Методика навчання іноземних мов бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 3/6 ст. викл. Стахнюк Н.О.

перейти на сторінку в MOODLE

Практична граматика польської мови   бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1-2/1-3 асистент Вишневська Л.Б.

перейти на сторінку в MOODLE

 Друга ділова іноземна мова бак.  242 Туризм 3/6  асистент Вишневська Л.Б.

перейти на сторінку в MOODLE

 Друга іноземна мова (польська) бак. 242 Туризм  2/3-4 асистент Вишневська Л.Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови (1 курс) бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1-2 асистент Ринда В.В.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3-4 асистент Ринда В.В.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5-6  асистент Ринда В.В., доцент Янушкєвіч Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 4/7-8  доцент Стахнюк Н.О., доцент Янушкєвіч Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1-2
ас. Ринда В.В. перейти на сторінку в MOODL
Вступ до мовознавства бак. 014 Середня освіта (Мова і література  (польська) ; (Мова і література  (англійська); (Мова і література  (німецька); 035 Філологія (Германські мови та література (переклад включно) 2/3 доцент Дворніцька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Загальне мовознавство бак. 014.02 Середня освіта (Мова і література  (польська) ; (Мова і література  (англійська); (Мова і література  (німецька); 035 Філологія (Германські мови та література (переклад включно) 4/8 доц. Дворніцька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Лінгвокраїнознавство Польщі бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 2/3  доц. Дворніцька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

 Стилістика польської мови бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 3/5 доцент Стахнюк Н.О., доцент Янушкєвіч Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Мовно-стилістичні  аспекти сценічної майстерності

 

бак.

 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

014 Середня освіта Англійська мова і література.

 035 Філологія. Спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська

2/4
3/6
доц. Дворніцька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Основи філологічних знань бак.

 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 014 Середня освіта (Мова і література (англійська). 

 014 Середня освіта (Мова і література (німецька).

035 Філологія. Спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

1/1
доц. Дворніцька Н.І.

Перейти на сторінку MOODLE

Лінгвокраїнознавство Польщі  (4 курс) бак. Польська мова і зарубіжна література

 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

4/7
доц. Дворніцька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Лінгвокраїнознавство Польщі (І курс)
бак.  014 Середня освіта (Мова і література (польська)
1/2
доц. Дворницька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Методика наукових досліджень
маг. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

1/1
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

Методика наукових досліджень (заоч.)
маг. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

1/1
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

2022 / 2023 навчальний рік

Дисципліна

Рівень

вищої

освіти

Спеціальність Рік

вивч. / семестр

Викладач Сторінка в MOODLE
Історія польської літератури бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5 проф. Абрамович С.Д. стор. в MOODLE
Історія польської мови  бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 4/8 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Лексикологія і стилістика польської мови  бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Лінгвістичний аналіз художнього тексту  бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3, 3/5 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Методика навчання польської мови  бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/4 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Методика навчання польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/6 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Методика наукових досліджень маг. (з.) 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1/1 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Методика наукових досліджень маг. (з.) 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 1/1 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Мовленнєва комунікація   бак. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 4/7 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Ораторське мистецтво та спічрайтинг бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/4, 3/6 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Основи наукових досліджень  бак.

014 Середня освіта (Мова і література (польська); 014 Середня освіта (Мова і література (німецька); 014 Середня освіта (Мова і література (англійська); 035 Філологія (Германські мови та література (переклад включно)

1/2 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Практика усного та писемного мовлення польської мови (1 курс) бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1,2 ас. Ринда В.В. стор. в MOODLE
Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3,4 доц. Стахнюк Н.О.  стор. в MOODLE
Фонетика польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE

2023 / 2024 навчальний рік

Біблія як інтертекст світової літератури маг. 014 Середня освіта (Мова та тарубіжна література (англійська) 1/2 проф. Абрамович С.Д. стор. в MOODLE
Вступ до спеціальності бак. 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська); 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька); 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (польська) 1/1 проф. Абрамович С.Д.

доц. Дворніцька Н.І.

стор. в MOODLE
Методика наукових досліджень маг. 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська) 1/1 проф. Абрамович С.Д. стор. в MOODLE 
Основи наукових досліджень бак. 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська); 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (німецька); 014 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (польська); 035 Філологія 1/2 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Польськомовний етикет: історія і сучасність бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5, 4/7  доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Практика усного та писемного мовлення польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1,2 ас. Ринда В.В. стор. в MOODLE
Практика усного та писемного мовлення польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3,4  ас. Ринда В.В. стор. в MOODLE
Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3, 3/5 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Сучасна риторика та спічрайтинг бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 2/3, 3/5 доц. Білоусова Т.П. стор. в MOODLE
Теорія польської мови: граматика польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Теорія польської мови: фонетика польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1 доц. Стахнюк Н.О. стор. в MOODLE
Теорія сприймання і розуміння літературного твору маг. 014 Середня освіта (Мова та тарубіжна література (англійська) 1/2 проф. Абрамович С.Д. стор. в MOODLE
Філософія мови маг. 014 Середня освіта (Мова та тарубіжна література (англійська) 1/2 доц. Дворницька Н.І. стор. в MOODLE