Моніторинг освітніх програм – 2022

Зустріч зі стейкхолдерами, вчителями-практиками

28 жовтня 2022 р. у рамках щорічного моніторингу гарант освітньо-професійних програм “Середня освіта (Польсьтка мова і зарубіжна література” та “Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)” першого (бакалаврського) рівня освіти доцент Наталія Стахнюк провела зустріч з учителями Кам’янець-Подільського ліцею √13 Мистковою Ларисою Антонівною та Яцюк Наталею Вікторівною. Гарант ознайомила вчителів з особливостями освітньої програми, відповіла на питання щодо її змісту та специфіки реалізації. Варто зазначити, що згадані педагоги мають багаторічний досвід навчання польської мови у закладі загальної середньої освіти, саме вони часто беруть під опіку здобувачів вищої освіти під час проходження ними виробничих педагогічних практик. Тому можуть дати об’єктивну оцінку ефективності впроваджуваних освітніх програм, звернути увагу на їх недоліки та переваги. Так, пані Лариса і пані Наталя наголосили на необхідності підготовки студентів до роботи у режимі змішаного навчання, впровадження ними на уроках інноваційних технологій та поступового ознайомлення з принципами НУШ.

Серед переваг програми було названо значна частина практичної підготовки, вдала структура теоретичної підготовки та можливість реалізації індивідуальних освітніх запитів за рахунок вибіркових дисциплін.

7 листопада 2022 р. у рамках щорічного моніторингу освітніх програм відбулась зустріч гарантів освітніх програм доцентів Стахнюк Н. і Білоусової Т., здобувачів вищої освіти 2-4 курсів з випускниками різних років. Так, Мирослава Побережна, яка цьогоріч вступила до  Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні,  розказала про процедуру вступу до магістратури та особливості навчання. Денис Бекешко, випускник 2020 року, також поділився своїм досвідом навчання у магістратурі Вроцлавського університету, розповів про можливості, що  NAWA надає студентам, які прагнуть продовжувати навчання у польських вишах.

Здобувачі вищої освіти  мали змогу поставити питання нашим випускникам, обмінятись контактами. Сподіваємось, що позитивний приклад Дениса та Мирослави слугуватиме мотивацією для наших студентів. 

10 листопада 2022 р. відбулась чергова онлайн зустріч з випускницями фокультету іноземної

 філології, які вивчали польську мову як першу і другу іноземну. В зустрічі взяли участь Аліна Майсак, випускниця 2019 року, яка працює викладачем польської в організації “Білий орел” (м. Львів), Юлія Варфоломеєва і Анна Денисюк, які навчають польської мови переселенців у Польщі, а також здобувачі вищої освіти 2-3 курсів К-ПНУ, викладачі кафедри доценти Наталія Стахнюк і Тетяна Білоусова. Стейкхолдери розповіли про свій досвід викладання, подякували за якісну і дуже затребувану сьогодні освіту, прокоментували зміст освітніх програм наголосили на необхідності ретельного вивчення фахової методики. Слухачі поставили їм чимало запитань, пов‘язаних із верифікацією документів про освіту, з особливостями роботи у малих учнівських групах тощо. Дякуємо дівчатам за цікаву розповідь і чекаємо на нові зустрічі!

На засіданні кафедри затверджено звіти гарантів про моніторинг освітньо-професійних програм

15 листопада 2022 р. відбулось чергове засідання кафедри слов′янської філології та загального мовознавства, на якому були обговорені результати міторингу освітньо-професійних програм “Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)” та “Середня освіта (Мова література (польська, англійська)». Науково-педагогічні працівники були ознайомлені з результатами анкетування здобувачів вищої освіти, випускників, стейкхолдерів, надали пропозиції з удосконалення ОПП, обговорили шляхи покращення деяких показників за результатами опитувань. Затверджені звіти про моніторинг освітньо-професійних програм.

  1. “Середня освіта (Польська мова і зарубіжна література)”
  2. “Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)

15 листопада 2022 р. звіти були також затверджені радою з науково-методичної роботи та забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології.

Моніторинг освітніх програм – 2021

Пропозиції кафедри слов’янської філології та загального мовознавства щодо внесення змін до навчального плану та освітньо-професійної програми спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) за підсумками моніторингу

Зміни до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (польська), введено\ в дію у 2021 році:

 

1 Освітній компонент за ОПП

«Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)»

Зміни до ОПП

«Середня освіта (Мова і література (польська, англійська)»

2 ООК 15 Лінгвокраїнознавство Польщі (4 кредити, 2 семестр) ООК 15 Лінгвокраїнознавство Польщі (4 кредити, 3 семестр)
3 ООК 19 Основи практичної граматики та фонетики англійської мови (4 кредити, 3 семестр) ООК 19 Основи практичної граматики та фонетики англійської мови (4 кредити, 2 семестр)

Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта

(Мова і література (польська, англійська)»                                                       Наталія Стахнюк

Свої пропозиції та зауваження можна висловити тут: Пропозиції та зауваження до освітньо-професійних програм

 

ЗВІТ ПРО МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПОЛЬСЬКА МОВА І ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА)

Моніторинг освітніх програм – 2021

5 листопада 2021 р.  відбулось обговорення освітніх та освітньо-професійних програм “Польська мова і зарубіжна література” (2018, 2019, 2020 рр.) за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (польська) та “Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (польська) (2021 р.). Завкафедри доцент Стахнюк Н.О. з метою обговорення програм зустрілась з педколективом ЗОШ № 11.

Окрім того, 05.10.2021 р. в режимі онлайн-зустрічі гаранти освітніх програм доц. Стахнюк Н.О. і Білоусова Т.П. зустрілись із випускниками минулих років. В обговоренні взяли участь вчитель польської мови ЗОШ № 11 Бура Христина, вчитель польської мови Ярмолинецького ЗЗСО № 2 та Ясинівського ЗЗСО Хоптяр Аліна. Стейкхолдери зазначили, що позитивним в новій освітній програмі є збільшення кількості кредитів на вивчення фахових методик та педагогічні практики. Підкреслили, що поєднання кваліфікацій “вчитель польської мови” та “вчитель англійської мови” є дуже вдалим, розширює можливості працевлаштування для молодих спеціалістів.

 

8 листопада 2021 р. гарант освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Мова і література (польська) доц. Стахнюк Н.О. провела зустріч з представниками педагогічного колективу Камянець-Подільського НВК № 13 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням польської мови та гімназії Хмельницької області. Стейкхолдери Хвостач А.М. (заступник директора з навчальної роботи) і Веселовська Л. І. (заступник директора з науково-методичної роботи) схвально оцінили наповнення та структуру освітньо-професійної програми. Так, на їх думку, суттєвими та необхідними змінами – у порівнянні з попередньою програмою – є збільшення часу, відведеного на практичну підготовку, опанування фахових методик та присвоєння кваліфікації вчителя двох мов.

8 листопада 2021 р. відбулась також чергова онлайн-зустріч гарантів освітніх програм доц. Стахнюк Н.О. та Білоусової Т.П. зі здобувачами вищої освіти 4-го року навчання, які вивчають польську як першу і другу іноземну. В зустрічі взяли участь А. Ясинецька, М. Побережна, А. Циганюк, В. Марунчак. Вони схвалили: поєднання польської та англійської мов у новій освітній програмі (розширює можливості працевлаштування); збільшення кількості та тривалості практик; введення в навчальний план дисципліни “Основи медичних знань” (життево важлива при роботі з дітьми); наявність окремої дисципліни “Історія польської літератури” (надає текстову основу для глибшого вивчення мови). Серед побажань – розглянути питання про вивчення англійської мови з першого курсу, щоб не було перерви і втрати шкільних знань. Щиро вдячні учасникам за зацікавлене обговорення!

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) 

Відгук про освітньо-професійну програму можна залишити ТУТ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceqJpIhx_zEAxYPKUDQTjk9WZsH_FWngRSo6DREMSBzIvNxQ/viewform

ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ СТЕЙКХОЛДЕРІВ до проекту освітньо-професійної програми Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. З таблицею можна ознайомитись ТУТ: таблиця пропозицій стейкхолдерів.