Міжнародні наукові контакти викладачів кафедри

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних і зарубіжних наукових конференціях, друкуються в зарубіжних наукових виданнях.

Кафедра планує розширення та укріплення цих контактів, усталення офіційних форм науково-педагогічного співробітництва, обмін викладачами та студентами.

Абрамович С. Д. включений до складу наукової організації «Міжнародний консорціум дослідників релігії різних країн світу» (Польща, Краків, Ягеллонський університет). Бере активну участь в конференції, яку щороку проводить ця організація в містах Закопане і Краків.

Рецензував наукову монографію проф. Г. Хоффмана «Історія релігієзнавства в Польщі (Ягеллонський університет, Польща), а також редагував українське видання цієї монографії.

Виконує обов’язки рецензента наукового журналу «Nomos» (Інститут релігієзнавства Ягелонського університету; Краків, Польща).

Білоусова Т.П. публікує наукові праці у збірниках, що видаються в Білорусі (Мінськ, Гродно), Польщі (Щєцін). Брала участь у міжнародних наукових конференціях.  Співавтор словників, виданих за кордоном.

Дворницька Н.І. публікує наукові праці у збірниках, що видаються у Польщі (Краків). Співпрацює з науковцями різних країн.

Янушкєвіч Барбара, магістр польської філології, делегована ORPEG (Центром розвитку польської освіти за кордоном) на дидактичну роботу в Україні. З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри. Бере активну участь у навчанні польської мови як іноземної, культурно-освітньій діяльності польської меншини в Україні. Організатор навчально-методичних і культурно-освітніх контактів з організаціями та установами Республіки Польща.

Стахнюк Н.О. – учасник і співорганізатор декількох міжнародних проектів зі студентського обміну. Бере участь у науково-методичних семінарах, що проводяться польською стороною в Польщі та Україні й націлені на впровадження передових методик викладання польської мови у вітчизняних навчальних закладах.

Ринда В.В. долучається до участі у  методичних семінарах, організованих польською стороною.

25 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася перша Міжнародна наукова конференція «Польське письменництво України», у якій взяли участь представники українських та польських навчальних закладів.

Кафедра налагоджує співпрацю з організацією «Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschod» (м. Кєльце, Польша) в рамках міжнародного проекту «POLSKA: Europa w praktyce». Головна мета – застосування на практиці сучасних форм навчання та розвиток тривалих контактів.

Викладачі-полоністи з Республіки Польща

Направлення на дидактичну роботу в Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка всі викладачі отримали від Національного агентства академічних обмінів у Варшаві в рамках програми «Лектори». Мета цієї програми – навчати польської мови та культури, пропагувати їх за кордоном через скерування викладачів польської мови як іноземної до закордонних академічних осередків. Завдяки двостороннім міжнародним угодам і домовленостям про співпрацю в галузі освіти та культури, можливим є взаємне “просування”, поширення й розвиток співпраці у викладанні мов у зарубіжних центрах – отже, спрямування викладачів на роботу за кордон.

2017/2018 н.р.Вєслава Свєрщ, магістр філології, упродовж багатьох років працювала викладачем польської мови у Болгарії, згодом – в Україні (м. Умань).

В Кам′янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка стала першим полоністом – носієм мови. Багато уваги приділяла розмовній практиці студентів, розвивала їх творчі здібності, прищеплювала любов до польської поезії. Проводила активну виховну та профорієнтаційну роботу зі студентами: організовувала екскурсії, концерти, конкурси з полоністики. Пані Вєслава активно долучилась до реалізації міжнародних проектів молодіжних обмінів з Республікою Польща, завдяки їй налагоджена співпраця з польськими партнерами, що триває не один рік.

2018/2019 н.р.Александра Столярчик, доцент, доктор гуманітарних наук в галузі філології. Проводила плідну навчальну роботу, збагатила студентів і викладачів методологією ефективного навчання польської мови. Організовувала конкурси на знання польської мови, літератури, культури (зокрема, конкурс “Один із десяти”), стимулювала самовдосконалення студентів.  Започаткувала Клуб польської книги, що функціонує дотепер.

Завдяки допомозі Александри студенти-полоністи отримали можливість взяти участь у літніх мовних курсах за програмою Національного агентства академічних обмінів (NAWA).

2019/2022 н.р.Барбара Янушкєвіч, доцент, кандидат гуманітарних наук з історії, магістр польської філології. Викладала польську мову як іноземну в Державному університеті ім. М. Гоголя в Ніжині, в Культурно-освітньому товаристві поляків „Aster” та школі № 16 м. Ніжин. Протягом 2 років працювала в Координаційно-методичному центрі викладання польської мови та культури у Дрогобичі, згодом – у центрі «Polonus» Жешівського університету. Делегована ORPEG (Центром розвитку польської освіти за кордоном) на дидактичну роботу в Україні. З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри слов′янської філології та загального мовознавства. Впроваджує у викладання польської мови активізуючі методи, прагне зацікавити студентів та посилити у них мотивацію до навчання. Бере активну участь у культурно-освітній діяльності польської меншини в Україні.

Організатор навчально-методичних і культурно-освітніх контактів з організаціями та установами Республіки Польща. Зокрема, сприяла укладанню Угоди про співпрацю з Жешівським університетом. Ініціювала підписання Договору про співпрацю між Кам′янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Відділом Освіти в Ярославі щодо організації та проведення практики здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська))  у навчальних закладах м. Ярослав (Польщі).

2022/2023 н.р.Казімєж Цєканьскі, який здобув освіту в Університеті імені Адама Міцкевича у Познані (Польща). К. Цєканьскі має багаторічний досвід роботи в різних навчальних закладах Польщі, Китаю, України. 

Бажаємо нашому новому колезі плідної та приємної роботи у нашому дружньому колективі та дякуємо NAWA за співпрацю!

2023/2024 н.р.Моніка Пацукєвіч. Перш ніж стати вчителем польської мови, багато років працювала журналісткою у регіональних газетах Верхньої Сілезії (Польща).  Здобула освіту  за напрямом “Польська філологія” в Сілезькому університеті в Катовіце (1998 р.), пройшла післядипломне навчання з викладання польської культури та польської мови як іноземної (Сілезький університет в Катовіце (2012 р.). Щоб покращити якість роботи під час уроків, закінчила курс «Akademia trenera» (Вища Банківська Школа у Познані, філія у Хожуві, 2021 р.).
 Як викладач працювала в університетах Баку (Азербайджан,4 роки) та Полтави (Україна, 3 роки). Співпрацює з Польським інститутом у Києві. Була екзаменатором зі сертифікації полоністів у Державному Східноєвропейському університеті в Перемишлі та в Чорноморському національному університеті Петра Могили в Миколаєві. Має досвід роботи зі студентами різних національностей та віку. З 2014 року проводить заняття не лише офлайн, але й онлайн. 

Викладач кафедри  Вікторія Ринда взяла участь у методичному семінарі для закордонних викладачів, який відбувався 29.06.-10.07.2020 р. у формі вебінару на платформі Click Meeting.  Учасники мали змогу вдосконалити свою компетентність з польської літератури, методики навчання польської мови як першої та другої іноземної, як мови національної меншини. В семінарі взяло участь близько 150 осіб, серед яких були представники з України, Південної Америки, Канади, Білорусі, Швеції та інших країн. Обсяг курсу – 40 навчальних годин. Вебінар відбувся на базі Краківського педагогічного університету імені Комісії Едукації Народової за сприяння Інституту польської філології педагогічного університету, маршалківського Уряду Малопольського воєводства, Малопольскої школи гостинності ім. Титуса Халубінського в Мислєніцах.  Координатор семінару – доктор Аґнєшка Ясінська, відома як один із авторів підручників серії „Hurra…”. Нові ідеї, доброзичлива атмосфера, якій не завадила відстань, напевне, додадуть натхнення для професійного та особистісного розвитку кожного учасника семінару.

I Міжнародна наукова конференція “Культурно-історичні виміри сучасної полоністики” (10-11 грудня 2020 року)

Науково-педагогічні працівники кафедри долучились до організації та взяли участь у міжнародній науковій конференції, що відбулася за підтримки Генерального Консула Республіки Польща у м. Вінниця Даміана Цярцінські. Програма конференції – за посиланням: Матеріали конференції

24 березня 2021 року викладач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Вікторія Ринда взяла участь в семінарі «Історичний аспект польської мови». Семінар організований в рамках проекту «Дізнайся про Польщу», модератором якого був  доктор Марцін Мацьолек.

Низка семінарів організована в рамках проекту «З польським фільмом у світ» за сприянням Національноої Академії Міжнародних Обмінів (NAWA) в рамках програми «Промоція польської мови». Учасники з нетерпінням чекають на серію наступних зустрічей. Wiktoria Rynda