Тематика курсових робіт на 2023 / 2024 н. р.

Методика навчання іноземних мов

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

1. Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
2. Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.
3. Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
4. Методи організації роботи під час дистанційної форми навчання.
5. Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
6. Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.
7. Використання відеоматеріалів у навчанні говоріння в середній школі.
8. Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
9. Розвиток навичок самостійної роботи учнів середньої школи в процесі навчання польської мови.
10. Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
11. Застосування проектної методики для розвитку монологічного мовлення в учнів середньої школи.
12. Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
13. Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
14. Використання онлайн платформи «на вибір» для інтерактивного навчання учнів середньої школи.
15. Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
16. Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
17. Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
18. Місце фізичної активності на уроці іноземної мови.
19. Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
20. Роль, функції та види оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках іноземної мови.
21. Розвиток критичного мислення учнів на уроках іноземної мови.
22. Сучасні онлайн-ігри як інструмент розвитку навичок 21 століття учнів середньої школи на уроках польської мови
23. Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
24. Розвиток креативного мислення на уроках польської мови.
25. Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
26. Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
27. Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
28. Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
29. Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
30. Проектна робота учнів на уроках іноземної мови.

Тематика курсових робіт на 2022 / 2023 н. р.

Лексикологія і стилістика польської мови

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

1. Стилістичні особливості пейзажних описів в оповіданнях ….. (автор на вибір).
2. Особливості польської молодіжної говірки.
3. Мова сучасної польської реклами.
4. Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
5. Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси і т. п).
6. Жаргонізми у польській мові.
7. Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
8. Способи утворення неологізмів у сучасній польській мові.
9. Особливості польської новомови.
10. Найменування птахів у польській мові.
11. Топоніми, похідні від назв рослин.
12. Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
13. Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові.
14. Стилістичні засоби відображення зовнішності людини у сучасному польськомовному рекламному дискурсі.
15. Засоби експресивності у текстах онлайн-медіа.
16. Стилістичні особливості мікроблогів (на матеріалі акаунтів (….) у мережі Instagram.
17. Фонетичні особливості промов сучасних польських політиків, акторів тощо.
18. Евфемізми як джерело синонімії в сучасній польській мові.
19. Фразеологічні одиниці в газетних статтях на тему „Kultura”: структурний та семантичний аспекти.
20. Метафора у польській поезії 21 століття.
21. Особливості використання стилістичних засобів в американському художньому дискурсі (на матеріалі……. (твір на вибір).
22. Функціонування епітета в газетному тексті.
23. Стилістичні та прагматичні особливості використання ненормативної лексики в польській мові.
24. Особливості вербалізації образу України в сучасній польськомовній пресі.
25. Засоби експресивності рекламних текстів косметичних засобів: гендерний аспект.
26. Концепт «ЕКОЛОГІЯ» та його складові у сучасному польськомовному дискурсі.
27. Засоби експресивності у текстах публіцистичного та рекламного стилів: порівняльний аналіз.
28. Засоби вираження поняття „Pandemia” в інтернет дисткурсі.
29. Семантичний та функційний аспекти фразеологічних одиниць в газетних статтях на тему Coronavirus.
30. Сучасні польські фемінітиви: семантико-дереваційний аспект.

Методика навчання іноземних мов

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

1. Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
2. Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.
3. Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
4. Інтернет на уроках іноземної мови.
5. Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
6. Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.
7. Використання відеоматеріалів у навчанні говоріння в середній школі.
8. Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
9. Розвиток навичок самостійної роботи учнів середньої школи в процесі навчання польської мови.
10. Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
11. Застосування проектної методики для розвитку монологічного мовлення в учнів середньої школи.
12. Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
13. Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
14. Використання онлайн платформи «на вибір» для інтерактивного навчання учнів середньої школи.
15. Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
16. Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
17. Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
18. Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.
19. Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
20. Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови.
21. Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності інтересу вивчення до іноземної мови.
22. Сучасні онлайн-ігри як інструмент розвитку навичок 21 століття учнів середньої школи на уроках польської мови
23. Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
24. Розвиток креативного мислення на уроках польської мови.
25. Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
26. Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
27. Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
28. Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
29. Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
30. Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

Тематика курсових робіт на 2021 / 2022 н. р.

Практика усного та писемного мовлення польської мови

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 • Мова сучасної польської реклами.
 • Особливості польської новомови.
 • Способи утворення неологізмів в сучасній польській мові.
 • Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
 • Біблійні елементи у складі фразеологічних одиниць.
 • Україномовні елементи у польській мові.
 • Польсько-українська мовна омонімія. Хибні «друзі перекладачів».
 • Топоніміка Варшави: лексико-семантичний аналіз.
 • Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові.
 • Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
 • Лексичні запозичення у польській мові.
 • Найменування птахів у польській мові.
 • Мова сучасної польської реклами.
 • Особливості польської новомови.
 • Способи утворення неологізмів в сучасній польській мові.
 • Лексичні особливості романів И. Хмелевської.
 • Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
 • Синонімічне багатство польської мови (на матеріалі іменників, дієслів).
 • Топоніми, похідні від назв рослин.
 • Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси тощо).
 • Особливості польської молодіжної говірки.
 • Антонімічні засоби польської мови.
 • Польсько-українські мовні взаємини ХІХ-ХХ ст.
 • Мовні засоби створення образу жінки в творі Л. Ожешко «Марта».
 • Фразеологізми у творі Л. Ожешко «Nad Niemnem»: семантика, структура, функція.
 • Жаргонізми у польській мові.

Методика навчання польської мови

 Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 • Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
 • Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Інтернет на уроках іноземної мови.
 • Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.
 • Способи семантизації іншомовної лексики.
 • Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
 • Використання відео на уроках іноземної мови.
 • Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
 • Характеристика особливостей формування лексичного потенційного словника у учнів з використанням інтернет-матеріалів.
 • Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Оволодіння вимовою та інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.
 • Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
 • Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
 • Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.
 • Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
 • Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови.
 • Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності інтересу вивчення до іноземної мови.
 • Зорові опори у формуванні комунікативної компетенції учнів.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання іншомовного писемного мовлення.
 • Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
 • Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
 • Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
 • Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

Тематика курсових робіт на 2020 / 2021 н. р.

  Практика усного та писемного мовлення польської мови

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 • Мова сучасної польської реклами.
 • Особливості польської новомови.
 • Способи утворення неологізмів в сучасній польській мові.
 • Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
 • Біблійні елементи у складі фразеологічних одиниць.
 • Україномовні елементи у польській мові.
 • Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
 • Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси тощо).
 • Польсько-українська мовна омонімія. Хибні «друзі перекладачів».
 • Синонімічне багатство польської мови (на матеріалі іменників, дієслів).
 • Особливості польської молодіжної говірки.
 • Антонімічні засоби польської мови.
 • Топоніміка Варшави: лексико-семантичний аналіз.
 • Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові.
 • Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
 • Лексичні запозичення у польській мові.
 • Топоніми, похідні від назв рослин.
 • Найменування птахів у польській мові.
 • Лексичні особливості романів И. Хмелевської.
 • Польсько-українські мовні взаємини ХІХ-ХХ ст.
 • Мовні засоби створення образу жінки в творі Л. Ожешко «Марта».
 • Фразеологізми у творі Л. Ожешко «Nad Niemnem»: семантика, структура, функція.
 • Жаргонізми у польській мові.

Методика навчання польської мови

 Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 • Способи семантизації іншомовної лексики.
 • Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
 • Характеристика особливостей формування лексичного потенційного словника у учнів з використанням інтернет-матеріалів.
 • Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
 • Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Інтернет на уроках іноземної мови.
 • Використання відео на уроках іноземної мови.
 • Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
 • Оволодіння вимовою та інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.
 • Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.
 • Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
 • Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
 • Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.
 • Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
 • Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови.
 • Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності інтересу вивчення до іноземної мови.
 • Зорові опори у формуванні комунікативної компетенції учнів.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання іншомовного писемного мовлення.
 • Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
 • Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
 • Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
 • Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

Тематика курсових робіт на 2019 / 2020 н. р.

  Практика усного та писемного мовлення польської мови

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 

 • Лексичні запозичення у польській мові.
 • Особливості польської молодіжної говірки.
 • Мова сучасної польської реклами.
 • Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
 • Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси тощо).
 • Польсько-українська мовна омонімія. Хибні «друзі перекладачів».
 • Синонімічне багатство польської мови (на матеріалі іменників, дієслів).
 • Антонімічні засоби польської мови.
 • Топоніміка Варшави: лексико-семантичний аналіз.
 • Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові.
 • Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
 • Топоніми, похідні від назв рослин.
 • Найменування птахів у польській мові.
 • Лексичні особливості романів И. Хмелевської.
 • Особливості польської новомови.
 • Способи утворення неологізмів в сучасній польській мові.
 • Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
 • Біблійні елементи у складі фразеологічних одиниць.
 • Україномовні елементи у польській мові.
 • Польсько-українські мовні взаємини ХІХ-ХХ ст.
 • Найменування страв у польській та українській мовах
 • Найменування квітів у польській мові в зіставленні з українською.
 • Мовні засоби створення образу жінки в творі Л. Ожешко «Марта».
 • Фразеологізми у творі Л. Ожешко «Nad Niemnem»: семантика, структура, функція.
 • Жаргонізми у польській мові.

Методика навчання іноземних мов

 Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 • Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
 • Оволодіння вимовою та інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.
 • Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Способи семантизації іншомовної лексики.
 • Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
 • Характеристика особливостей формування лексичного потенційного словника у учнів з використанням інтернет-матеріалів.
 • Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
 • Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
 • Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання іншомовного писемного мовлення.
 • Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
 • Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
 • Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
 • Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності інтересу вивчення до іноземної мови.
 • Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
 • Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.
 • Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
 • Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови.
 • Зорові опори у формуванні комунікативної компетенції учнів.
 • Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.
 • Використання відео на уроках іноземної мови.
 • Інтернет на уроках іноземної мови.
 • Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.