• 17 грудня 2020 року викладачі кафедри взяли участь у науково-практичній конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”. Під керівництвом доц. Білоусової Т.П. відбулось засідання секції “Інноваційні шляхи та методи викладання слов′янських мов”. Розглянуті питання: вивчення польської інноваційної фразеології (Вишневська Л.Б.), вплив інтерференції на вивчення польської мови як іноземної в україномовному середовищі (Стахнюк Н.О.), роль дисципліни “Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві” у формуванні компетентностей студентів (Білоусова Т.П.), роль культурної спадщини у формуванні мовних компетенцій (Ринда В.В.).  В обговоренні доповідей взяла участь В. Свєрщ.
  • Міжнародна наукова конференція “Культурно-історичні виміри сучасної полоністики” (10 грудня 2020 р.) –  Інформаційний лист 2020 

        Програма конфренції_

10 грудня 2020 року відбулося пленарне засідання, в якому взяли участь ректор університету Копилов С.А., Генеральний Консул Республіки Польща у м. Вінниця Дамян Цярцінські, професор Жешувського університету Анджей Бонусяк, професор кафедри слов’янської філології та загального мовознавства Абрамович С.Д., завідувач кафедри доцент Стахнюк Н.О., доцент кафедри Барбара Янущкєвіч, доцент кафедри германських мов та зарубіжної літератури Шулик П.Л. Вітальне слово до учасників засідання виголосила декан факультету Хоптяр А.О.

10 грудня під керівництвом Наталії Стахнюк, завідувача кафедри слов’янської філології та загального мовознавства, відбулося засідання секції, учасники якої прослухали та обговорили доповіді:

1. Тетяна Білоусова(м. Кам’янець-Подільський). Іван Огієнко про польські запозичення в українській мові.

2. Людмила Вишневська(м. Кам’янець-Подільський). Проблеми перекладу польських фразеологічних одиниць.

3. Наталія Дворницька (м. Кам’янець-Подільський). Застосування порівняльно-історичного аналізу в процесі вивчення іноземних мов.

4. Малгожата Кулаковска (м. Жешів, Польща). Centrum Polo-nijne jako ośrodek nauczania języka polskiego jako obcego.

5. Наталія Стахнюк(м. Кам’янець-Подільський). Особливості функціонування полонізмів у говірках Хмельниччини.

6. Алєксандра Столярчик (м. Торунь, Польща). Wiedzieć więcej, rozumieć lepiej – o Młodzieżowym Słowie Roku

7. Рената Хлебовська (м.Ярослав, Польща). Oświata w Polsce – zadania i perspektywy.

8. Інна Яремчук (м. Кам’янець-Подільський). Прагмастилістичні особливості польського та українського мовленнєвого дискурсу.