Славістичні наукові читання-2023

23 травня 2023 року у рамках заходів до Дня науки кафедрою були проведені “Славістичні наукові читання”. Під час онлайн-конференції здобувачі освіти 3 та 4 курсів спеціальності Мова і література (польська) представили результати  своїх курсових досліджень з “Лексикології  та стилістики польської мови” та “Методики навчання польської мови”.  Студенти гідно захистили  наукові роботи та отримали рекомендації з їх удосконалення.

 

 

 

21 квітня 2023 р. Софія Панчук (Pol1-b21) взяла участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», яка проводилась Донецьким державним університетом внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Наукові досягнення Софії Панчук (Pol1-b21)

Студентка Софія ПАНЧУК (Pol1-b21) взяла участь у Міжнародній мультидисциплінарній науково-практичній інтернет-конференції молодих дослідників, здобувачів вищої освіти та науковців «СУЧАСНА НАУКА: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (6-7 квітня 2023 р., Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій) та у співавторстві з Н. Панчук опублікувала статтю “THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES BY STUDENTS OF THE SPECIALTY «LANGUAGE AND LITERATURE (POLISH, ENGLISH)». Вітаємо молоду дослідницю з черговим здобутком!

22 лютого 2023 р.  студентка Панчук Софія (Pоl1b21) у співавторстві з доц. Панчук Н.П. взяли участь у IX Всеукраїнському науково-практичному вебінарі з міжнародною участю «Використання новітніх технологій навчання іноземної мови для розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців немовних спеціальностей» (м. Житомир, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка) та опублікували  у спіавторстві наукові тези: Panchuk N.P., Panchuk S.O. Use of active learning methods with the purpose of cognitive development in the process of professional training of a student. Використання новітніх технологій навчання іноземної мови для розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців немовних спеціальностей: зб. матер. IX Всеукраїнського науково-практ. вебінару з міжнародною участю (22 лютого 2023 р.) / за заг. ред. Тамари Литньової. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2023. С. 102-104. URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7279

 

 

 

 

 

 

Студентка-полоністка 2-го курсу Софія Панчук знову порадувала нас своїми науковими здобутками, взявши участь у міжнародній науковій конференції “Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному і освітньому просторі суспільства”, що відбулась у Кам′янець-Подільському державному інституті 28-29 листопада 2022 р. Бажаємо Софії нових звершень! Сертифікат можна переглянути тут

Студентка 2 курсу спеціальності 14 Середня освіта (Мова і література (польська) Софія Панчук взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах”, яка проходила 28 квітня 2022 р. у м. Житомир. Вона виступила з доповіддю “ВПЛИВ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА НА СТАНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ” та  отримала сертифікат учасника. Зазначимо, що співорганізатором заходу була Вища технічна школа в м. Катовіце (Польща). Вітаємо молодого науковця з черговим досягненням! СЕРТИФІКАТ_Софія ПАНЧУК

Першокурсниця Софія Панчук (014 Середня освіта (Мова і література (польська) взяла участь у 2 міжнародних та всеукраїнській наукових конференції. Теми виступів стосувались особливостей формування особистості студента-філолога в процесі навчання у закладі вищої освіти, життєво-професійних цілей в юнацькому віці, використання інтерактивних технологій при формуванні цінностей студента філологічного профілю.

1. Панчук Н.П., Панчук С.О. Особливості формування особистості студента-філолога в процесі навчання у закладі вищої освіти. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. III Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego – Warszawa: Nowa nauka, 2021. S.46-47. https://nowanauka.files.wordpress.com/2021/12/materialy-30.11.21.pdfІІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в умовах цивілізаційних змін» (30.11.2021 р., Варшава, Польща).

2. Панчук Н.П., Панчук С.О. Особливості використання інтерактивних технологій при формуванні цінностей студента філологічного профілю. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В. С. 92-95.

3. Панчук Н.П., Панчук С.О. Особливості життєво-професійних цілей в юнацькому віці. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О. А., Михайлов В. В [та ін.]. Частина 2. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.204-206.

  1. Кафедра щиро вітає молоду науковицю і бажає подальших творчих здобутків!

 

 

 

 

Засідання студентського наукового гуртка  “Польська мова: теоретичні та прикладні аспекти”

27 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання наукового гуртка “Польська мова: теоретичні та прикладні аспекти”. Темою цієї зустрічі були особливості спілкування в інтернеті. Гуртківці заслухали доповідь на тему “Netykieta, czyli savoir vivre Internetu”. Під час дискусії учасники обговорили правила, яких варто дотримуватись під час електронного листування; принципи мовного етикету в чатах, на форумах і наслідки нехтування ними; проблему віртуального булінгу тощо.

Обговорювану тематику ілюстрували фрагменти польського фільму “Sala samobójców”. Учасники зустрічі аналізували помилки, яких припустилися герої стрічки, висловлювали свої припущення щодо причин такої поведінки – у тому числі мовленнєвої.
Отже, учасники гуртка в результаті цієї зустрічі отримали цінні наукові знання та практичні навички.

 

 

 

 

11 жовтня 2022 р. відбулося перше у цьому році засідання студентського наукового гуртка “Польська мова: теоретичні та прикладні аспекти”. У зв”язку з безпековою ситуацією зустріч було проведено у режимі онлайн. Керівник гуртка Стахнюк Н.О. ознайомила його учасників зі змістом “Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“, розповіла про організацію роботи та виступила з доповіддю на тему “Wojna i język: wpływy i współoddziaływanie”. Гуртківці обговорили польський фільм “Jutro idziemy do kina” та проаналізували ті мовні, культурні та соціолінгвістичні явища, які перегукувалися з тезами, що прозвучали у доповіді керівниці.

Наступне засідання відбудеться за планом, через два тижні, 25 жовтня. Запрошуємо усіх бажаючих! Умова участі – рівень володіння польською мовою не нижче А2.

 

Засідання студентського Ораторського клубу

4 жовтня 2022 р. продовжив свою роботу студентський Ораторський клуб. 

Учасники прослухали і обговорили такі доповіді: Професія вчителя: очікування VS реальність (Єлизавета Нетеча, Ang1-b19),

Українські студенти за кордоном: чому вони вирішили поїхати та чи повернуться? (Діана Місюра, Pol1-b20), Проксі війна  (Владислав Михайлюк, Pol1-b20)

 

У нашого клубу є надійна прикмета: якщо засідання «вдалося», то розмови не вщухають і після його завершення, одразу ж з’являються ідеї нових виступів й охочі спробувати себе в ролі оратора. Так було цього разу, маю надію, що так буде і надалі. До нових зустрічей в Ораторському клубі!

Наші першокурсники – учасники Всеукраїнської студентської конференції

Кафедра щиро вітає здобувачів вищої освіти групи Pol1-b21 Катерину Лабузову і Софію Панчук, які взяли участь у  Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти” (12 травня 2022 р., Камянець-Подільський). Їх статті опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ КАМ′ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА (05.10.2021 р.)

5 жовтня відбулись секційні засідання щорічної наукової конференції студентів та магістрантів Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Майбутні вчителі-полоністи взяли участь у роботі підсекцій “Риторика” (керівник – доц. Білоусова Т.П.) та “Польська мова” (доц. Стахнюк Н.О.).

Секція “Риторика” об′єднала здобувачів освіти 1-3 курсів факультету іноземної філології різних спеціальностей, магістранта природничо-економічного факультету. 17 учасників прослухали й зацікавлено обговорили 4 виступи.  Єлізавета Нетеча (1 місце) наголосила на позитивних і негативних рисах стилізації життя молоді в період карантинних обмежень. Доповідь Катерини Ковальчук (2 місце) містила практичні поради щодо індивідуальної роботи з дітьми, які вивчають іноземну мову. Владислав Михайлюк (3 місце) познайомив присутніх з поняттям “скевоморфизм” – наслідування явищ минулих часів у науковому, економічному, технічному поступі суспільства. Виступи оцінювались шляхом анкетування.

У роботі підсекції “Польська мова” взяли участь здобувачі вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (польська). Було заслухано та обговорено доповіді з цікавих та актуальних тем сучасної польської мови. Учасники отримали рекомендації щодо підготовки матеріалів для публікації у збірнику наукових статей.

Молоді науковці висловили такі побажання щодо покращення цього виду діяльності: виділити окремий день (години) для проведення конференції, ширше інформувати студентів про роботу секцій, розвести у часі роботу різних секцій для задоволення різнобічних інтересів учасників.  Дякуємо нашим полоністам за активну участь у заході та бажаємо подальших успіхів на дослідницькій ниві!

У підсекції “Польська мова та методика її викладання” здобувачі вищої освіти ознайомили присутніх з темами, над якими вони працюють, у тому числі в рамках написання курсових робіт. Після презентації та обговорення кожен учасник отримав поради щодо удосконалення структури роботи, добору матеріалів, формування списку джерел тощо.

У форматі онлайн-конференції відбулось засідання підсекції “Риторика”, в якому взяли участь здобувачі вищої освіти 1-3 курсів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література польська). Присутні прослухали та обговорили 4 доповіді, які стосувалися комунікативної адаптації в новому середовищі (Яна Літинська, 1 пол.), Ораторської майстерності Стіва Джобса (Катерина Лабузова, Аліна Кало, 2 пол.), психологічної майстерності оратора в кризовій ситуації (Анастасія Івахнюк, 2 пол.), політичного спічрайтингу (Владислав Михайлюк, 3 пол.). Керувала роботою підсекції кандидат філологічних наук, доцент Білоусова Тетяна.

Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проектів) студентами Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

https://drive.google.com/file/d/0B4IW4J1QFZAoV3YyV1NacDgzY2h4bGtmcl91MjBqNWVjTlhn/view?usp=sharing

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА))

  1. Студентська олімпіада “Луцькі діалоги з польською культурою. Конкурс знань про Польщу – 2019” 
  2. XV Всеукраїнський конкурс з орфографії польської мови