МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ, ПЕРЕВІРКИ НА РІВЕНЬ УНІКАЛЬНОСТІ ТА ЗАХИСТУ НАУКОВИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КАМ′ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проєктів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Білоусова Т.П. ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: навчальний посібник для аудиторної, самостійної, індивідуальної роботи та дистанційного навчання. Вид. 2-ге, перероблене і доповнене. Кам’янець-Подільський , 2023. 
Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)

Наукові досягнення Софії Панчук

11 лютого 2024 року Україна разом з усім світом відзначала День жінок і дівчат у науці. Наша дружня університетська спільнота має багато прикладів плідної наукової діяльності, один із них – досягнення здобувачки вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) Софії Панчук. За 3 роки дівчина взяла участь у 18 наукових конференціях, у тому числі 10 міжнародних. Опублікувала 19 статей і тез: 6 – одноосібні, 13 – у співавторстві.

За результатами попереднього семестру її рейтинг становить 91,4 (третє місце на факультеті іноземної філології). Крім того, Софія взяла участь у програмі міжнародної академічної мобільності Еразмус+ і цілий семестр навчалася в Гданському університеті (Республіка Польща). Завдяки цьому вона значно покращила рівень знань із польської мови й інших дисциплін, зокрема «Робота з текстом», «Культура живого слова та основи риторики», «Гуманітарні науки перед сучасними викликами».

Вітаємо нашу талановиту студентку та бажаємо їй подальших успіхів на науковій та навчальній ниві!

 

 

Нове наукове досягнення Софії Панчук (Pol1-b21)

Здобувачка вищої освіти факультету іноземної філології (група Pol1-B21) Панчук Софія взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні» 28-29 листопада 2023 року (м. Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»), що засвідчує відповідний сертифікат.

 

Катерина Лабузова – учасниця V Всеукраїнської олімпіади знань про Польщу «Луцькі діалоги з польською культурою 2023»

14 листопада 2023 року в Луцьку відбулася V Всеукраїнська олімпіада знань про Польщу «Луцькі діалоги з польською культурою 2023». Її організували Польський інститут та Навчально-наукова лабораторія українсько-польського Волинського перекладу Волинського національного університету та Фундація двомовності «EduNowa». Цього року за перемогу змагався аж 101 учасник. Наша Катерина Лабузова (Pol1-b21) гідно представила університет, отримала відзнаку та пам’ятні призи.

Більше можна дізнатись тут: https://monitorwolynski.com/pl/news/5244-olimpiada-wiedzy-o-polsce-2023-wyniki?fbclid=IwAR3ZvWavVeqsBBHa_BB6z5gEQmfG6ahDC3dhfut79LNyq9zrdRvAukohI_g

Охоцька Ірина та Лабузова Катерина – взяли участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції

Здобувачі вищої освіти третього року навчання спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) Охоцька Ірина і Лабузова Катерина взяли участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції “Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів” (Тернопіль, 16 жовтня 2023 р.) Збірник матеріалів конфренції_Тернопіль_16.10.2023 року. Під керівництвом доцента Стахнюк Н.О. вони написали тези і виступили з доповідями “Фемінітиви у польській мові (сучасний етап розвитку)” (І. Охоцька) та “Ігрові методи навчання на уроках іноземної мови в умовах НУШ” (К. Лабузова). Дівчата отримали сертифікати, які засвідчують їх науковий здобуток.

 

 

 

 

 

 

Здобувачі вищої освіти 1-4 курсів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) – учасники Міжнародної науково-практичної конференції “КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ СЛАВІСТИКИ»

(23 листопада 2023 року, м. Кам′янець-Подільський)

23 листопада 2023 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Культурно-історичні виміри сучасної славістики”  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ.  Здобувачі вищої освіти, які вивчають польську мову, взяли участь у секційних  засіданнях із такими доповідями:

  1. Unveiling National and historical narratives in modern Slavic linguistics: A closer look at the cultural and historical threads” – Мирослава Побережна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), випускниця К-ПНУ;

2. “Явище мовної економії на прикладі польського молодіжного сленгу” – Катерина Кузнець, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

3. “Українізми в польській мові”  –  Яна Літинська, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

4. “Сленг у польській мові” – Вікторія Лиськова, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

5. “Роль дидактичної гри на уроках польської мови” – Лабузова Катерина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

6. “Навчання польської мови як іноземної в Україні: шлях до нових можливостей” – Івахнюк Анастасія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

7. “Тестування як ефективний засіб організації контролю у навчанні польської мови” – Охоцька Ірина, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

8. “Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів” – Кало Аліна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

9. “Проектна робота учнів на уроках польської мови” – Пискливець Діана, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

10. “Польська мова для іноземців” – Масловська Марія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

11. “Періодизація в історії розвитку польської мови” – Шаповалова Анастасія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

12. “Національні, культурні та історичні вектори сучасного лінгвістичного простору” – Діана Місюра, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології К-ПНУ;

13. “Магія у польському фольклорі: від середньовіччя до сучасності” – Мартинов Микола, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету іноземної філології.

Участь Софії Панчук у Міжнародних мультидисциплінарних наукових інтернет-конференціях 

24-25 жовтня 2023 р. Софія Панчук (Pol1-b21) взяла участь у Міжнародній мультидисциплінарній науковій інтернет-конференції «Світ наукових досліджень” (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща), яка відбулася за сприянням та при активній участі Громадської організації “Наукова спільнота” та Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku). Вийшла друком стаття дівчини у співавторстві з Н.П. Панчук. Інформація про публікацію:

Nataliia Petrivna Panchuk, Sofiia Olehivna Panchuk. Competence approach in the formation of the future specialist's personality in a higher education institution. Світ наукових досліджень. Випуск 23: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 24-25 жовтня 2023 р.) / за ред. : О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Тернопіль: ФО- П Шпак В.Б. 2023. 294 с. С.118-119. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/4852/ СЕРТИФІКАТ.

26-27 жовтня 2023 р. здобувачка вищої освіти Софія Панчук (Pol1-b21) взяла участь у Міжнародній мультидисциплінарній науковій інтернет-конференції «Сімдесят дев’яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки» (м. Львів, Україна, м. Ополе, Польща). Опубліковано її статтю “Professional and personal competences of the specialist – polonist”. Також дівчина отримала відповідний СЕРТИФІКАТ учасника конференції. Інформація про публікацію:

Sofiia Olehivna Panchuk. Professional and personal competences of the specialist – polonist. Сімдесят дев’яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (м. Львів, Україна, м. Ополе, Польща, 26-27 жовтня 2023 р.) / редкол. : О. Патряк та ін. ГО “Наукова спільнота”, WSZIA w Opolu. Львів : ФО-П Шпак В.Б. С.66-68. ISSN 2522-963X. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4533/

07-08 листопада 2023 року Софія Панчук взяла участь у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі» (Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ). Вітаємо молодого науковця з новими досягненнями!

 

 

 

Участь студентів-полоністів у VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності”

Здобувачі вищої освіти Катерина Лабузова ( Pol1-b21) і Дарина Рибачок ( Pol1-b22) взяли участь у у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», яка проводилась на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 5-6 жовтня 2023 р. Вітаємо дівчат з досягненням та бажаємо впевнено крокувати далі!

Славістичні наукові читання-2023

23 травня 2023 року у рамках заходів до Дня науки кафедрою були проведені “Славістичні наукові читання”. Під час онлайн-конференції здобувачі освіти 3 та 4 курсів спеціальності Мова і література (польська) представили результати  своїх курсових досліджень з “Лексикології  та стилістики польської мови” та “Методики навчання польської мови”.  Студенти гідно захистили  наукові роботи та отримали рекомендації з їх удосконалення.

 

 

 

 

У підсекції “Польська мова та методика її викладання” здобувачі вищої освіти ознайомили присутніх з темами, над якими вони працюють, у тому числі в рамках написання курсових робіт. Після презентації та обговорення кожен учасник отримав поради щодо удосконалення структури роботи, добору матеріалів, формування списку джерел тощо.

У форматі онлайн-конференції відбулось засідання підсекції “Риторика”, в якому взяли участь здобувачі вищої освіти 1-3 курсів спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література польська). Присутні прослухали та обговорили 4 доповіді, які стосувалися комунікативної адаптації в новому середовищі (Яна Літинська, 1 пол.), Ораторської майстерності Стіва Джобса (Катерина Лабузова, Аліна Кало, 2 пол.), психологічної майстерності оратора в кризовій ситуації (Анастасія Івахнюк, 2 пол.), політичного спічрайтингу (Владислав Михайлюк, 3 пол.). Керувала роботою підсекції кандидат філологічних наук, доцент Білоусова Тетяна.

Наукові досягнення Софії Панчук (Pol1-b21)

21 квітня 2023 р. Софія Панчук (Pol1-b21) взяла участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції», яка проводилась Донецьким державним університетом внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Студентка Софія ПАНЧУК (Pol1-b21) взяла участь у Міжнародній мультидисциплінарній науково-практичній інтернет-конференції молодих дослідників, здобувачів вищої освіти та науковців «СУЧАСНА НАУКА: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» (6-7 квітня 2023 р., Київський інститут залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій) та у співавторстві з Н. Панчук опублікувала статтю “THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL DISCIPLINES BY STUDENTS OF THE SPECIALTY «LANGUAGE AND LITERATURE (POLISH, ENGLISH)». Вітаємо молоду дослідницю з черговим здобутком!

22 лютого 2023 р.  студентка Панчук Софія (Pоl1-b21) у співавторстві з доц. Панчук Н.П. взяли участь у IX Всеукраїнському науково-практичному вебінарі з міжнародною участю «Використання новітніх технологій навчання іноземної мови для розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців немовних спеціальностей» (м. Житомир, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка) та опублікували  у спіавторстві наукові тези:

Panchuk N.P., Panchuk S.O. Use of active learning methods with the purpose of cognitive development in the process of professional training of a student. Використання новітніх технологій навчання іноземної мови для розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців немовних спеціальностей: зб. матер. IX Всеукраїнського науково-практ. вебінару з міжнародною участю (22 лютого 2023 р.) / за заг. ред. Тамари Литньової. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2023. С. 102-104. URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7279

 

 

 

 

 

 

Студентка-полоністка 2-го курсу Софія Панчук знову порадувала нас своїми науковими здобутками, взявши участь у міжнародній науковій конференції “Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному і освітньому просторі суспільства”, що відбулась у Кам′янець-Подільському державному інституті 28-29 листопада 2022 р. Бажаємо Софії нових звершень! СЕРТИФІКАТ

Студентка 2 курсу спеціальності 14 Середня освіта (Мова і література (польська) Софія Панчук взяла участь у міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах”, яка проходила 28 квітня 2022 р. у м. Житомир. Вона виступила з доповіддю “ВПЛИВ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА НА СТАНОВЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ” та  отримала сертифікат учасника. Зазначимо, що співорганізатором заходу була Вища технічна школа в м. Катовіце (Польща). Вітаємо молодого науковця з черговим досягненням! СЕРТИФІКАТ

Першокурсниця Софія Панчук (014 Середня освіта (Мова і література (польська) взяла участь у 2 міжнародних та всеукраїнській наукових конференції. Теми виступів стосувались особливостей формування особистості студента-філолога в процесі навчання у закладі вищої освіти, життєво-професійних цілей в юнацькому віці, використання інтерактивних технологій при формуванні цінностей студента філологічного профілю.

1. Панчук Н.П., Панчук С.О. Особливості формування особистості студента-філолога в процесі навчання у закладі вищої освіти. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. III Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego – Warszawa: Nowa nauka, 2021. S.46-47. https://nowanauka.files.wordpress.com/2021/12/materialy-30.11.21.pdfІІІ  Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в умовах цивілізаційних змін» (30.11.2021 р., Варшава, Польща).

2. Панчук Н.П., Панчук С.О. Особливості використання інтерактивних технологій при формуванні цінностей студента філологічного профілю. Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 листопада 2021 р. / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В. С. 92-95.

3. Панчук Н.П., Панчук С.О. Особливості життєво-професійних цілей в юнацькому віці. Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О. А., Михайлов В. В [та ін.]. Частина 2. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С.204-206.

  1. Кафедра щиро вітає молоду науковицю і бажає подальших творчих здобутків!

 

 

 

Засідання студентського наукового гуртка  “Польська мова: теоретичні та прикладні аспекти”

27 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання наукового гуртка “Польська мова: теоретичні та прикладні аспекти”. Темою цієї зустрічі були особливості спілкування в інтернеті. Гуртківці заслухали доповідь на тему “Netykieta, czyli savoir vivre Internetu”. Під час дискусії учасники обговорили правила, яких варто дотримуватись під час електронного листування; принципи мовного етикету в чатах, на форумах і наслідки нехтування ними; проблему віртуального булінгу тощо.

Обговорювану тематику ілюстрували фрагменти польського фільму “Sala samobójców”. Учасники зустрічі аналізували помилки, яких припустилися герої стрічки, висловлювали свої припущення щодо причин такої поведінки – у тому числі мовленнєвої.
Отже, учасники гуртка в результаті цієї зустрічі отримали цінні наукові знання та практичні навички.

 

11 жовтня 2022 р. відбулося перше у цьому році засідання студентського наукового гуртка “Польська мова: теоретичні та прикладні аспекти”. У зв”язку з безпековою ситуацією зустріч було проведено у режимі онлайн. Керівник гуртка Стахнюк Н.О. ознайомила його учасників зі змістом “Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“, розповіла про організацію роботи та виступила з доповіддю на тему “Wojna i język: wpływy i współoddziaływanie”. Гуртківці обговорили польський фільм “Jutro idziemy do kina” та проаналізували ті мовні, культурні та соціолінгвістичні явища, які перегукувалися з тезами, що прозвучали у доповіді керівниці.

Наступне засідання відбудеться за планом, через два тижні, 25 жовтня. Запрошуємо усіх бажаючих! Умова участі – рівень володіння польською мовою не нижче А2.

 

 

Засідання студентського Ораторського клубу

4 жовтня 2022 р. продовжив свою роботу студентський Ораторський клуб. Учасники прослухали і обговорили такі доповіді: Професія вчителя: очікування VS реальність (Єлизавета Нетеча, Ang1-b19),

Українські студенти за кордоном: чому вони вирішили поїхати та чи повернуться? (Діана Місюра, Pol1-b20), Проксі війна  (Владислав Михайлюк, Pol1-b20)

У нашого клубу є надійна прикмета: якщо засідання «вдалося», то розмови не вщухають і після його завершення, одразу ж з’являються ідеї нових виступів й охочі спробувати себе в ролі оратора. Так було цього разу, маю надію, що так буде і надалі. До нових зустрічей в Ораторському клубі!

Наші першокурсники – учасники Всеукраїнської студентської конференції

Кафедра щиро вітає здобувачів вищої освіти групи Pol1-b21 Катерину Лабузову і Софію Панчук, які взяли участь у  Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти” (12 травня 2022 р., Камянець-Подільський). Їх статті опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

 

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МАГІСТРАНТІВ КАМ′ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА (05.10.2021 р.)

5 жовтня відбулись секційні засідання щорічної наукової конференції студентів та магістрантів Кам′янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Майбутні вчителі-полоністи взяли участь у роботі підсекцій “Риторика” (керівник – доц. Білоусова Т.П.) та “Польська мова” (доц. Стахнюк Н.О.).

Секція “Риторика” об′єднала здобувачів освіти 1-3 курсів факультету іноземної філології різних спеціальностей, магістранта природничо-економічного факультету. 17 учасників прослухали й зацікавлено обговорили 4 виступи.  Єлізавета Нетеча (1 місце) наголосила на позитивних і негативних рисах стилізації життя молоді в період карантинних обмежень. Доповідь Катерини Ковальчук (2 місце) містила практичні поради щодо індивідуальної роботи з дітьми, які вивчають іноземну мову. Владислав Михайлюк (3 місце) познайомив присутніх з поняттям “скевоморфизм” – наслідування явищ минулих часів у науковому, економічному, технічному поступі суспільства. Виступи оцінювались шляхом анкетування.

У роботі підсекції “Польська мова” взяли участь здобувачі вищої освіти 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (польська). Було заслухано та обговорено доповіді з цікавих та актуальних тем сучасної польської мови. Учасники отримали рекомендації щодо підготовки матеріалів для публікації у збірнику наукових статей.

Молоді науковці висловили такі побажання щодо покращення цього виду діяльності: виділити окремий день (години) для проведення конференції, ширше інформувати студентів про роботу секцій, розвести у часі роботу різних секцій для задоволення різнобічних інтересів учасників.  Дякуємо нашим полоністам за активну участь у заході та бажаємо подальших успіхів на дослідницькій ниві!

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ПОЛЬСЬКА))

  1. Студентська олімпіада “Луцькі діалоги з польською культурою. Конкурс знань про Польщу – 2019” 
  2. XV Всеукраїнський конкурс з орфографії польської мови