1. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

2. Положення про організацію освітнього процесу

3. Програма атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (польська) на 2020/2121 н. р.

4. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з психології, педагогіки, практики усного та писемного мовлення польської мови, теоретичної граматики польської мови, лексикології польської мови, історії польської мови, методики навчання іноземних мов, історії зарубіжної літератури, методики навчання зарубіжної літератури, практики усного та писемного мовлення англійської мови, теоретичного курсу англійської мови  для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) на 2021/2022 н.р.

5. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з психології, педагогіки, практики усного та писемнеого мовлення польської мови, теоретичної граматики польської мови, лексикології польської мови, історії польської мови, методики навчання іноземних мов, історії зарубіжної літератури, методики навчання зарубіжної літератури, практики усного та писемного мовлення англійської / німецької мови, теоретичного курсу англійської / німецької мови на 2022/23 н. р.

6. Програма  атестації з практики усного та писемного мовлення польської мови, теорії польської мови, методики навчання польської мови, історії зарубіжної літератури, методики навчання зарубіжної літератури для здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта / педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) на 2023/24 н.р.