Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

2023 / 2024 навчальний рік

№ з/п Дисципліна та її робоча програма

(за посиланням)

Силабус дисципліни (за посиланням) Викладачі
1. Біблія як інтертекст світової літератури Біблія як інтертекст світової літератури проф. Абрамович С.Д.
2. Вступ до спеціальності Вступ до спеціальності проф. Абрамович С.Д.

доц. Дворніцька Н.І.

3. Методика наукових досліджень Методика наукових досліджень проф. Абрамович С.Д.

доц. Білоусова Т.П.

4. Основи наукових досліджень Основи наукових досліджень доц. Білоусова Т.П.
5. Польськомовний етикет: історія і сучасність Польськомовний етикет: історія і сучасність доц. Стахнюк Н.О.
6. Практика усного та писемного мовлення польської мови (1 курс) Практика усного та писемного мовлення польської мови (1 курс) ас. Ринда В.В.
7. Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) ас. Ринда В.В.
8. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві доц. Білоусова Т.П.
9. Сучасна риторика та спічрайтинг Сучасна риторика та спічрайтинг доц. Білоусова Т.П.
10. Теорія польської мови: граматика польської мови Теорія польської мови: граматика польської мови доц. Стахнюк Н.О.
11. Теорія польської мови: фонетика польської мови Теорія польської мови: фонетика польської мови доц. Стахнюк Н.О.
12. Теорія сприймання і розуміння літературного твору Теорія сприймання і розуміння літературного твору проф. Абрамович С.Д.
13. Філософія мови Філософія мови доц. Дворницька Н.І.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

2021 / 2022 навчальний рік

№ з/п Дисципліна та її анотація (за посиланням) Викладачі Робоча програма
1. Граматика польської мови доц. Слюсар О.Ф.

ас. Ринда В.В.

Граматика польської мови
2. Друга іноземна мова  (спец.  242 Туризм) асист. Ринда В.В. Друга іноземна мова  (спец.  242 Туризм)
3. Друга іноземна мова (польська) (спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) доц. Янушкєвич Б. Друга іноземна мова (польська) (спец. 014 Сер. осв.(Мова і література (англійська)
4. Історія польської мови доц. Янушкєвич Б. Історія польської мови
5. Лексикологія польської мови доц. Стахнюк Н.О. Лексикологія польської мови
6. Лінгвокраїнознавство Польщі доц. Дворницька Н.І. Лінгвокраїнознавство Польщі 
7. Методика навчання іноземних мов доц. Стахнюк Н.О. Методика навчання іноземних мов
8. Методика наукових досліджень проф. Абрамович С.Д.

доц. Білоусова Т.П.

Методика наукових досліджень
9. Мовленнєва комунікація доц. Білоусова Т.П. Мовленнєва комунікація
10. Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерностi
доц. Дворницька Н.І. Мовно-стилістичні особливості сценічної майстерностi
11. Основи наукових досліджень доц. Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень
12. Основи філологічних знань (Вступ до мовознавства, вступ до літературознавства, латинська мова) доц. Дворницька Н.І.

доц. Сторчова Т.В.

доц. Волковинська І.В.

Вступ до мовознавства
13. Польське письменництво України проф. Абрамович С.Д. ППольське письменництво України
14. Практика усного та писемного мовлення польської мови доц. Стахнюк Н.О.

доц. Янушкєвич Б.

доц. Слюсар О.Ф.

ас. Ринда В.В.

Практика усного та писемного мовлення польської мови
15. Теоретична граматика польської мови доц. Янушкєвич Б. Теоретична граматика польської мови
16. Теоретичний курс польської мови доц. Янушкєвич Б.

доц. Стахнюк Н.О.

Теоретичний курс польської мови
17. Усна народна творчість слов′ян проф. Абрамович С.Д. Усна народна творчість слов’ян
18. Фонетика польської мови доц. Стахнюк Н.О.

ас. Ринда В.В.

Фонетика польської мови
19. Курсова робота з практики усного та писемного мовлення польської мови доц. Слюсар О.Ф. Курсова робота з практики усного та писемного мовлення польської мови
20. Курсова робота з методика навчання іноземних мов доц. Стахнюк Н.О. Курсова робота з методика навчання іноземних мов
21. Навчальна  ознайомлювальна педагогічна практика асист. Ринда В.В. Навчальна  ознайомлювальна педагогічна практика
22. Виробнича педагогічна практика  (7, 8 семестр) доц. Стахнюк Н.О.

доц. Білоусова Т.П.

Виробнича педагогічна практика

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

2020 / 2021 навчальний рік

№ з/п Дисципліна та її анотація (за посиланням) Викладачі Робоча програма
1. Вступ до мовознавства доц. Дворницька Н.І. Вступ до мовознавства
2. Вступ до філології доц. Дворницька Н.І., проф. Волковинський О.С., ст. викл. Волковинська І.В., проф. Абрамович С.Д.  
3. Друга іноземна мова (спец. 242 Туризм) асист. Вишневська Л.Б. (зовн. сумісник) Друга іноземна мова
4. Друга іноземна мова (польська) (спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б. Друга іноземна мова (польська) (спец. Мова і література (англійська)
5. Загальне мовознавство доц. Дворницька Н.І. Загальне мовознавство
6. Історія польської мови доц. Янушкєвіч Б. Історія польської мови
7. Лексикологія польської мови доц. Стахнюк Н.О. Лексикологія польської мови
8. Лінгвістичний аналіз художнього тексту доц. Білоусова Т.П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту
9. Лінгвокраїнознавство Польщі доц. Дворницька Н.І. Лінгвокраїнознавство Польщі 

 

10. Методика навчання іноземних мов доц. Стахнюк Н.О. Методика навчання іноземних мов
11. Методика навчання польської мови в закладі загальної середньої освіти III ступеня доц. Стахнюк Н.О.  
12. Методика навчання польської мови у профільній середній школі доц. Стахнюк Н.О. Методика навчання польської мови у профільній середній школі
13. Методика наукових досліджень доц. Білоусова Т.П. Методика наукових досліджень
14. Мовленнєва комунікація доц. Білоусова Т.П. Мовленнєва комунікація
15. Основи ораторського мистецтва проф. Абрамович С.Д.  
16. Основи наукових досліджень доц. Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень
17. Польське письменництво України проф. Абрамович С.Д.  
18. Практика усного та писемного мовлення польської мови (спец. Pol) доц. Стахнюк Н.О. (4 курс),

доц. Янушкєвіч Б. (3 курс),

асист. Ринда В.В. (1, 2 курс)

Практика усного та писемного мовлення польської мови
19. Практика усного та писемного мовлення польської мови (спец. Angl, Nim) асист. Ринда В.В. (2 курс)ас. Вишневська Л.Б. (2 курс, 3 заочн), доц. Стахнюк Н.О. (3 курс)  
20. Практична граматика польської мови асист. Вишневська Л.Б. (зовн. сумісник) Практична граматика польської мови
21. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві доц. Білоусова Т.П. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві
22. Теоретичний курс польської мови (бак.) доц. Стахнюк Н.О., ас. Вишневська Л.Б. Теоретична граматика польської мови (бак.)
23. Теоретичний курс польської мови (маг.) доц. Янушкєвіч Б., доц. Стахнюк Н.О., ас. Вишневська Л.Б. Теоретична граматика польської мови (маг.)
24. Теорія і практика перекладу доц. Стахнюк Н.О.
25. Теорія літератури проф. Волковинський  О.С. (внутр. сумісник), ст. викл. Волковинська І.В. (внутр. сумісник) Теорія літератури
26. Усна народна творчість слов′ян проф. Абрамович С.Д.  
27. Фонетика польської мови доц. Стахнюк Н.О., ас. Ринда В.В. Практична фонетика польської мови

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра

2019 / 2020 навчальний рік

№ з/п Дисципліна та її анотація (за посиланням) Викладачі Робоча програма
1. Вступ до мовознавства доц. Дворницька Н.І., доц. Білоусова Т.П. Вступ до мовознавства
2. Вступ до літературознавства проф. Волковинський О.С. (внутр. сумісник), проф. Абрамович С.Д., ст. викл. Волковинська І.В. (внутр. сумісник) Вступ до літературознавства
3. Друга ділова іноземна мова (спец. 242 Туризм) асист. Вишневська Л.Б. (зовн. сумісник)
4. Друга іноземна мова (спец. 242 Туризм) асист. Вишневська Л.Б. (зовн. сумісник)
5. Друга іноземна мова (польська) (спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б.
6. Загальне мовознавство доц. Дворницька Н.І. Загальне мовознавство
7. Історія польської літератури проф. Абрамович С.Д.
8. Історія польської мови доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б. Історія польської мови
9. Лексикологія польської мови доц. Стахнюк Н.О. Лексикологія польської мови
10. Лінгвокраїнознавство Польщі доц. Дворницька Н.І. Лінгвокраїнознавство Польщі
11. Методика навчання іноземних мов доц. Стахнюк Н.О. Методика навчання іноземних мов
12. Методика навчання польської мови у профільній середній школі доц. Стахнюк Н.О. Методика навчання польської мови у профільній середній школі
13. Методика наукових досліджень доц. Білоусова Т.П. Методика наукових досліджень
14. Основи красномовства доц. Білоусова Т.П. Основи красномовства
15. Основи наукових досліджень доц. Білоусова Т.П. Основи наукових досліджень
16. Практика усного та писемного мовлення польської мови доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б., асист. Ринда В.В. Практика усного та писемного мовлення польської мови
17. Практична граматика польської мови асист. Вишневська Л.Б. (зовн. сумісник)
18. Практична фонетика польської мови асист. Ринда В.В. Практична фонетика польської мови
19. Риторика доц. Білоусова Т.П. Риторика
20. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві доц. Білоусова Т.П. Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві
21. Стилістика польської мови доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б. Стилістика польської мови
22. Теоретична граматика польської мови (бак.) доц. Стахнюк Н.О., асист. Вишневська Л.Б. (зовн. сумісник) Теоретична граматика польської мови (бак.)
23. Теоретична граматика польської мови (маг.) доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б. Теоретична граматика польської мови (маг.)
24. Теоретичний курс польської мови доц. Янушкєвіч Б.
25. Теорія літератури проф. Волковинський  О.С. (внутр. сумісник), доц. Шулик П.Л. (внутр. сумісник) Теорія літератури