Положення про порядок реалізації права на  вибір навчальних дисциплін студентами в Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

5 причин обрати польську мову

Дисципліни вільного вибору студента, які пропонує кафедра слов’янської філології та загального мовознавства здобувачам вищої освіти КПНУ імені Івана Огієнка

 1. БІБЛІЯ ЯК ІНТЕРТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 2. ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА 
 3. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ПОЛЬСЬКА) (заочна форма навчання)
 4. ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ПОЛЬСЬКА) (магістратура)
 5. КУЛЬТУРА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 6. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 7. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ПОЛЬЩІ
 8. ЛЕКСИКОЛОГІЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПОЛЬСЬКОЇ)
 9. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ (спец. 014.02 Середня освіта)
 10. МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ  
 11. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА СПІЧРАЙТИНГ 
 12. ОСНОВИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАВНІХ ТЕКСТІВ
 13. ПОЛЬСЬКЕ ПИСЬМЕННИЦТВО УКРАЇНИ 
 14. ПОЛЬСЬКА МОВА В ТУРИЗМІ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СПРАВІ
 15. ПРАГМАЛІНГВІСТИКА
 16. ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 17. РИТОРИКА
 18. САКРАЛЬНІ КНИГИ ЯК ФУНДАМЕНТ КУЛЬТУРИ
 19. СВІТОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ
 20. СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 21. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 22. ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ (магістратура)
 23. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ (ПОЛЬСЬКОЇ) МОВИ
 24. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
 25. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
 26. ТЕОРІЯ СТИЛІВ, ЖАНРІВ, НАПРЯМІВ
 27. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ СЛОВ’ЯН
 28. ФІЛОСОФІЯ МОВИ