22 лютого 2023 р. студентка Панчук Софія (Pjl1b21) у співавторстві з доц. Панчук Н.П. взяли участь у IX Всеукраїнському науково-практичному вебінарі з міжнародною участю «Використання новітніх технологій навчання іноземної мови для розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців немовних спеціальностей» (м. Житомир, ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка) та опублікували  у спіавторстві наукові тези: Panchuk N.P., Panchuk S.O. Use of active learning methods with the purpose of cognitive development in the process of professional training of a student. Використання новітніх технологій навчання іноземної мови для розвитку когнітивних здібностей майбутніх фахівців немовних спеціальностей: зб. матер. IX Всеукраїнського науково-практ. вебінару з міжнародною участю (22 лютого 2023 р.) / за заг. ред. Тамари Литньової. Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2023. С. 102-104. URI: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/7279

Нові наукові здобутки наших студентів