25 вересня студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (польська) були ознайомлені зі змістом Освітньо-професійної програми, за якою навчатимуться протягом 4-х років. Завідувач кафедри Стахнюк Н.О. докладно поінформувала здобувачів вищої освіти про структуру ОПП, перелік компетентностей і дисциплін, програмні результати навчання, форму державної атестації. Студенти взяли участь в обговоренні Освітньо-професійної програми, отримали настанови щодо її виконання.

Знайомство з ОПП