Виробнича практика — обов’язкова частина навчального процесу студентів вищих навчальних закладів, це зазначено у ст. 51 Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

Керівникам практики:

 1. Надати практикантам номери телефонів, електронні адреси для співпраці у період карантину.
 2. Ознайомитись з індивідуальними планами проходження практики, за необхідності внести корективи.
 3. У співпраці зі старостами шкільних груп практикантів виробити алгоритм зв’язку і встановити час індивідуальних та групових консультацій.
 4. Надавати студентам консультації в дистанційному (телефонному або онлайн) режимі.
 5. Залучати студентів групи до обговорення проведених уроків, заходів тощо.
 6. Забезпечити керівництво самостійною роботою у ході практики.
 7. Результати проведеної дистанційної роботи зафіксувати на електронних носіях для подальшої звітності та обліку роботи з керівництва практикою.
 8. Вчасно перевірити звітну документацію в електронному вигляді, а згодом виставити оцінки в паперові папки.
 9. Взяти участь в онлайн-конференції з захисту практики.

Студентам-практикантам:

 1. Ознайомитись зі шкільною документацією (плани вчителів, класного керівника, план виховної роботи в школі тощо) і в перші дні практики сформувати індивідуальний план.
 2. Взяти контакти вчителів і класного керівника прикріпленого класу, з’ясувати, на яких платформах (Google Classroom, Google Meet, Google for education, Zoom Video Communications), за допомогою яких месенджерів, у яких групах працювали учні класу з різних предметів під час карантину. З дозволу вчителів і батьків приєднатись до цих груп.
 3. Взяти дистанційно консультації у своїх керівників практики.
 4. Вчасно готувати конспекти навчальних і виховних заходів, надати їх керівникам для перевірки. За результатами перевірки й повторної консультації виправити недоліки та надіслати керівнику на затвердження.
 5. Розробляти власні авторські підбірки відео або текстового контенту, турбуватися про психоемоційний стан учнів і для цього виділяти більше часу на відповіді дітей, спільне обговорення виконаних навчальних завдань – це задоволить потреби учнів у спілкуванні, підтвердить їхню самооцінку, стимулювтиме внутрішню навчальну мотивацію, дасть можливість для емоційної розрядки. Щодо виховної роботи: бажане обговорення з учнями етичних соціальних та індивідуальних проблем, викликаних пандемією. Під час таких бесід особливу увагу варто звертати на питання соціальної справедливості, відповідальності, прийняття етичних рішень; а також на значенні міцних родинних стосунків як на основі взаємної підтримки в суспільстві.
 6. Працювати над професійною самоосвітою, виконанням індивідуальних завдань.
 • Робити відеозапис залікових уроків і навчально-виховних заходів, що проводяться в дистанційній формі. Здійснення онлайн-занять з учнями варто узгодити письмовим дозволом батьків на зйомку, надісланому в електронному або відсканованому вигляді.

Я, ___________, дозволяю практиканту_________ здійснювати відеозапис онлайн-занять за участю моєї дитини. Запис може бути використаний для звіту про результати проходження практики.

Якщо дозволу батьків не буде, – підготувати презентацію Power Point з фотографіями екрану під час проведення занять і заходів (із зазначенням дати, теми, кількості учасників тощо).

 1. Сформувати папку зі звітними матеріалами в електронному вигляді, надати на перевірку керівникам практики. По закінченню карантину вся документація подається у паперовому варіанті та завіряється підписами керівників практики. Особливо слід звернути увагу на оформлення:
 • щоденника практики (прибув – вибув, підписи, печатки; індивідуальний план, робочі записи про щоденну діяльність, 4 або 3 характеристики з підписами і печатками)
 • звіту про практику з усіма підписами та печаткою навчального закладу.
 1. Старості групи практикантів створити вайбергрупу для обговорення результатів практичної діяльності, долучивши студентів групи і керівників.
 • Взяти участь в онлайн-конференції із захисту практики.

Пам’ятати, що модель дистанційного навчання учнів в умовах карантину повинна бути більш гнучкою, спонукати учнів до самостійності, враховувати:

*індивідуальні та вікові потреби дітей,

*етику електронної взаємодії,

*захист інтересів учнів,

*етичні питання родинних і соціальних стосунків.

 

Бережіть себе! Дбайте про майбутнє!

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ