Тематика курсових робіт на 2020-2021 н.р.

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

  Практика усного та писемного мовлення польської мови

 • Мова сучасної польської реклами.
 • Особливості польської новомови.
 • Способи утворення неологізмів в сучасній польській мові.
 • Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
 • Біблійні елементи у складі фразеологічних одиниць.
 • Україномовні елементи у польській мові.
 • Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
 • Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси тощо).
 • Польсько-українська мовна омонімія. Хибні «друзі перекладачів».
 • Синонімічне багатство польської мови (на матеріалі іменників, дієслів).
 • Особливості польської молодіжної говірки.
 • Антонімічні засоби польської мови.
 • Топоніміка Варшави: лексико-семантичний аналіз.
 • Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові.
 • Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
 • Лексичні запозичення у польській мові.
 • Топоніми, похідні від назв рослин.
 • Найменування птахів у польській мові.
 • Лексичні особливості романів И. Хмелевської.
 • Польсько-українські мовні взаємини ХІХ-ХХ ст.
 • Мовні засоби створення образу жінки в творі Л. Ожешко «Марта».
 • Фразеологізми у творі Л. Ожешко «Nad Niemnem»: семантика, структура, функція.
 • Жаргонізми у польській мові.

Методика навчання польської мови

 • Способи семантизації іншомовної лексики.
 • Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
 • Характеристика особливостей формування лексичного потенційного словника у учнів з використанням інтернет-матеріалів.
 • Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
 • Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Інтернет на уроках іноземної мови.
 • Використання відео на уроках іноземної мови.
 • Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
 • Оволодіння вимовою та інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.
 • Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.
 • Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
 • Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
 • Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.
 • Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
 • Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови.
 • Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності інтересу вивчення до іноземної мови.
 • Зорові опори у формуванні комунікативної компетенції учнів.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання іншомовного писемного мовлення.
 • Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
 • Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
 • Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
 • Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.

Тематика курсових робіт на 2019-2020 н.р.

  Практика усного та писемного мовлення польської мови

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (польська)

 

 • Лексичні запозичення у польській мові.
 • Особливості польської молодіжної говірки.
 • Мова сучасної польської реклами.
 • Мовні особливості назв сучасних польських товарів.
 • Мікротекст у сучасній польській публіцистиці (рецепти, поради, гороскопи, анонси тощо).
 • Польсько-українська мовна омонімія. Хибні «друзі перекладачів».
 • Синонімічне багатство польської мови (на матеріалі іменників, дієслів).
 • Антонімічні засоби польської мови.
 • Топоніміка Варшави: лексико-семантичний аналіз.
 • Фразеологічні одиниці з дієсловами мовлення у польській мові.
 • Фразеологічні одиниці з найменуванням птахів у польській мові.
 • Топоніми, похідні від назв рослин.
 • Найменування птахів у польській мові.
 • Лексичні особливості романів И. Хмелевської.
 • Особливості польської новомови.
 • Способи утворення неологізмів в сучасній польській мові.
 • Мовно-стилістичні особливості сучасної польської пісні.
 • Біблійні елементи у складі фразеологічних одиниць.
 • Україномовні елементи у польській мові.
 • Польсько-українські мовні взаємини ХІХ-ХХ ст.
 • Найменування страв у польській та українській мовах
 • Найменування квітів у польській мові в зіставленні з українською.
 • Мовні засоби створення образу жінки в творі Л. Ожешко «Марта».
 • Фразеологізми у творі Л. Ожешко «Nad Niemnem»: семантика, структура, функція.
 • Жаргонізми у польській мові.

Методика навчання іноземних мов

 Спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська)

 • Формування соціокультурної компетенції на уроках іноземної мови.
 • Оволодіння вимовою та інтонацією в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції.
 • Використання різних видів наочності у процесі формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Вправи для формування іншомовної граматичної компетенції.
 • Способи семантизації іншомовної лексики.
 • Вправи для формування рецептивних та репродуктивних лексичних навичок в учнів 5-9 класів.
 • Характеристика особливостей формування лексичного потенційного словника у учнів з використанням інтернет-матеріалів.
 • Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання.
 • Формування діалогічної компетенції учнів на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Навчання діалогічного мовлення за комунікативним методом.
 • Формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання читання на уроках польської мови в середній школі.
 • Організація самостійного домашнього читання іншомовних текстів.
 • Методика навчання іншомовного писемного мовлення.
 • Тестовий контроль на різних етапах оволодіння іноземною мовою.
 • Тестування як засіб реалізації контролю оволодіння іноземною мовою.
 • Особливості розробки тестових завдань для контролю рецептивних навичок та вмінь.
 • Структура та планування уроку іноземної мови в середній школі.
 • Нетрадиційні форми уроку як один із засобів підвищення ефективності інтересу вивчення до іноземної мови.
 • Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес на уроках іноземної мови.
 • Ігрові форми роботи на уроці іноземної мови.
 • Рольова гра як засіб інтенсифікації навчального процесу на уроках іноземної мови.
 • Використання творчості, пісень, віршів, гумору на уроці іноземної мови.
 • Зорові опори у формуванні комунікативної компетенції учнів.
 • Засоби зорової наочності як компонент навчально-методичного комплексу з іноземної мови.
 • Використання відео на уроках іноземної мови.
 • Інтернет на уроках іноземної мови.
 • Дистаційне навчання іноземної мови на базі комп’ютерних комунікацій.
 • Формування іншомовної комунікативної компетенції за допомогою інформаційних технологій.