ДВОРНИЦЬКА Наталія Іванівна

Доцент кафедри.
Народилася в м. Ленінськ-Кузнецький Кемеровської області (Росія).
В 1980 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний педінститут за спеціальністю «Російська мова та література», у 1993 році – заочну аспірантуру при Київському державному педінституті.

Кандидатську дисертацію з теми «Словотворча синонімія та варіантність абстрактних іменників в російській писемності XVII століття (у зіставленні з українською)» захистила у 1994 р. у Київському державному педагогічному інституті.
Працювала учителем російської мови та літератури, німецької мови, історії в СШРМ № 11 м. Волгоград, викладачем біології, німецької мови в торговому технікумі м. Волгоград, асистентом, старшим викладачем, доцентом Кам’янець-Подільського педінституту, згодом – університету.
Напрям наукових досліджень Н.І. Дворницької – різноаспектні проблеми історичної деривації в слов’янських мовних системах. В її науковому доробку близько 90 наукових та навчально-методичних праць.

Керівник студентської проблемної групи. Член Вченої ради факультету іноземної філології. Заступник декана факультету іноземної філології з виховної та профорієнтаційної роботи. Керівник студентського художнього театру “Елевсія”.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографія одноосібна

 1. Явление словообразовательной суффиксальной синонимии в сравнительно-историческом аспекте. Каменец-Подольский: издатель ЧП Зволейко Д. Г. 2013. 264 с.

 Монографії колективні

 1. Біблія та літературна культура. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. С. 34- 44.
 2. Источники формирование промышленной терминологической системы. СПб: Изд-во СПГУЭФ, 2011, С. 187-207.

Навчальні, навчально-методичні посібники

 1. Порівняльна граматика російської та української мов. Ч.1. Фонетика. Навчально.-методичний  посібник для самостійної роботи студентів. Київ, 1997. 32 с.
 2. Порівняльна граматика російської та української мов. Ч. 2. Морфологія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Київ, 1998. 35 с.
 3. Исторический комментарий в процессе преподавания русского языка. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський: Апостроф, 2001. 32 с.
 4. Тексты для работы по русскому языку. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський, 2002. 30 с.
 5. Стилистические средства русского языка. Ч.1.Фоника. Методичний посібник для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський: Абетка Нова, 2004. 43 с.
 6. Етимолого-орфографічний словник запозичених слів. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський. 2008. 146 с.
 7. Старослов’янська мова. Тексти. Практичний словник. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський, 2008. 58 с.
 8. Порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов (Ч.1. Фонетика). Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А.М., 2009. 28 с.
 9. Порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов (Ч.2. Морфологія). Кам’янець–Подільський : ПП Зарицький А.М., 2009. 32 с.
 10. Загальне мовознавство : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: П.П. Зарицький  А.М.,  2010. 162 с.
 11. Основи лінгвокультурології: Навчальний посібник. Кам’янець–Подільський : ПП Зарицький А.М., 2011. 62 с.
 12. Основи лінгвокультурології (збірка вправ) : навчальний посібник. Кам`янець-Подільський: П.П. Зарицький А.М., 2011. 52с.
 13. Основи лінгвокультурології : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Зарицький А.М., 2012. 52 с.
 14. Загальне мовознавство : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : ВПП “Апостроф”. 2014. 200 с.
 15. Філософія мови : навчальний посібник. Вид.-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. 92 с.
 16. Лінгвокраїнознавство Польщі : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський, 2018. 59 с.
 17. Фонетика польської мови (Історичний коментар). Ч. І : навч. посібник. Кам’янець-Подільський : ТзОВ «Апостроф», 2019. 52 с. (у співавторстві з Риндою В.В.).
 18. Етимологічний аспект історії слов’янських мов: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ТзОВ  «Апостроф», 2021. 160 с.
 19. Історія польської мови  (граматика): навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТзОВ  “Апостроф”, 2020. 120 с. (у співавторсьві з Стахнюк Н.О.)
 20. Мовно-стилістичні аспекти сценічної майстерності: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТзОВ  “Апостроф”, 2021. 172 с.

Фондові лекції

 1. Філологія класичної старовини. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Ч. IV. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С.32-46.
 2. Лінгвофілософська концепція структуралізму. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П Л. Шулик, О.В. Кеби. Ч. VI. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 56-73 .
 3. Лінгвістична концепція В. фон Гумбольдта. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П.Л. Шулик, О. В. Кеби. Ч. VII. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С.46-56.

Статті

 1. Синхронно-діахроннний метод в процесі дослідження мовних явищ. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 46-50.
 2. Діяльність викладачів Києво-Могилянської академії в аспекті створення нормативної мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 29-32.
 3. Елементи порівняльно-історичного аналізу в процесі вивчення іноземних мов. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Камʼянець-Подільський, «Аксіома», 2019. Вип. 49. С. 89-91. (Фахове видання).
 4. Елементи порівняльно-історичного аналізу в процесі вивчення іноземних мов: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Labyrinths of Reality” (Канада, Монреаль, СPM «ASF», VIRTUS), 2020. С. 9-14. [наукометрична база Scientific Indexing, Services (USA)].
 5. Етимологічний аналіз сакральної праслов’янської лексики в світлі мовно-історичних ідей І. Огієнка: Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, 2020. Вип. 17. С.35-43.  (Index Copernicus).
 6. Застосування порівняльно-історичного аналізу в процесі вивчення іноземних мов: “Культурно-історичні виміри сучасної полоністики : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Кам’янець-Подільський,  2020. С. 57-62.
 7. Словотворчі особливості слов’янського іменника в порівняльно-історичному аспекті. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2021. Вип. 20. Т. 3. С. 26-27.

Викладає такі дисципліни:

 1. Вступ до мовознавства.
 2. Загальне мовознавство.
 3. Лінгвістична типологія та мовні ареали.
 4. Лінгвокраїнознавство Польщі.
 5. Порівняльна лінгвістика слов’янських мов.
 6. Філософія мови.

Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури