Дисципліна
Рівень

вищої

освіти

Спеціальність Рік навчання / Семестр Викладач Сторінка дисципліни

в MOODLE

Основи красномовства
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська); 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 3/ 1 доцент Білоусова Т.П. перейти на сторінку в MOODLE
Методика наукових досліджень маг. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) додаткова спец. Середня освіта (Мова і література (німецька) Середня освіта (Мова і література (польська); 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) (перехресний вступ) 1/1 доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

 

Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві
бак. 014.02 Середня освіта (Мова і література (польська) 4/1
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

 

Основи наукових досліджень
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська); (Мова і література (польська); (Мова і література (німецька); 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 2/1
доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

Історія польської літератури
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5-6
професор Абрамович С.Д.

перейти на сторінку в MOODLE

Лексикологія польської мови
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5
ст. викл. Стахнюк Н.О.

перейти на сторінку в MOODLE

Риторика бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/6 доцент Білоусова Т.П.

перейти на сторінку в MOODLE

Теоретична граматика польської мови
бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/1
ст. викл. Стахнюк Н.О.

перейти на сторінку в MOODLE

Практична фонетика польської мови

 

бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 1/1 асистент Ринда В.В.

перейти на сторінку в MOODLE

Методика навчання іноземних мов бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 3/6 ст. викл. Стахнюк Н.О.

перейти на сторінку в MOODLE

Практична граматика польської мови   бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1-2/1-3 асистент Вишневська Л.Б.

перейти на сторінку в MOODLE

 Друга ділова іноземна мова бак.  242 Туризм 3/6  асистент Вишневська Л.Б.

перейти на сторінку в MOODLE

 Друга іноземна мова (польська) бак. 242 Туризм  2/3-4 асистент Вишневська Л.Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови (1 курс) бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 1/1-2 асистент Ринда В.В.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови (2 курс) бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 2/3-4 асистент Ринда В.В.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 3/5-6  асистент Ринда В.В., доцент Янушкєвіч Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Практика усного та писемного мовлення польської мови бак. 014 Середня освіта (Мова і література (польська) 4/7-8  доцент Стахнюк Н.О., доцент Янушкєвіч Б.

перейти на сторінку в MOODLE

Вступ до мовознавтва бак. 014 Середня освіта (Мова і література  (польська) ; (Мова і література  (англійська); (Мова і література  (німецька); 035 Філологія (Германські мови та література (переклад включно) 2/3 доцент Дворницька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Загальне мовознавство бак. 014.02 Середня освіта (Мова і література  (польська) ; (Мова і література  (англійська); (Мова і література  (німецька); 035 Філологія (Германські мови та література (переклад включно) 4/8 доц. Дворницька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

Лінгвокраїнознавство Польщі бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 2/3  доц. Дворницька Н.І.

перейти на сторінку в MOODLE

 Стилістика польської мови бак. 014 Середня освіта. (Мова і література (польська) 3/5 доцент Стахнюк Н.О., доцент Янушкєвіч Б.

перейти на сторінку в MOODLE