ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ОРАТОРСЬКИЙ КЛУБ

На початку лютого 2018 року під  керівництвом Білоусової Тетяни Павлівни за сприяння Студентського клубу університету розпочав свою діяльність Ораторський клуб. За час свого існування він об’єднав близько 60 студентів різних факультетів – іноземної філології, української філології та журналістики, історичного, фізико-математичного, фізичної культури, корекційної і соціальної педагогіки та психології, педагогічного. Робота клубу ґрунтується на таких принципах:

 • постійність і безперервність (заняття відбуваються раз на три тижні, перерви – лише під час канікул);
 • доступність і відкритість (членом клубу може стати будь-який студент, до роботи долучаються також запрошені гості; результати діяльності клубу висвітлюються у газеті «Студентський меридіан»);
 • обмеження кількості виступів і тривалості засідань (три доповіді упродовж однієї години), що привчає учасників до лаконічності та інформативності викладу;
 • об’єктивність, доброзичливість, анонімність оцінювання виступів шляхом заповнення анкети «Активний слухач», у якій кожний критерій має вагу від 1 до 5 балів; загальний результат оратора – середнє арифметичне від усіх виставлених слухачами оцінок;
 • свобода у виборі теми виступу, що дозволяє доповідачеві розкрити свій внутрішній світ, поділитися зацікавленнями, інтересами, долучити слухачів до поезії, живопису, кулінарії, військово-спортивних ігор, традицій, прийомів самомотивації та багато ін.

Кореспондент електронного ЗМІ “ВДАЛО-інфо” Євгенія Жидачевська взяла інтерв’ю у членів клубу, ознайомитись із ним можна за посиланням: «Як студенти Кам’янець-Подільського вишу навчаються ораторського мистецтва».

Ораторський клуб розвивається, з’являються нові форми роботи, зростає зацікавлення студентів, які мотивовані на досягнення успіху в професійній, науковій, громадській діяльності. Запрошуємо до участі!

Докладніше про наші зустрічі – за посиланнями:

 1. Білоусова Тетяна. Ораторське мистецтво напередодні весни. (1.03.2019) Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/03/01/ oratorske-mystetstvo-naperedodni-vesny/
 2. Білоусова Тетяна, Хан Анжела. І знову вдало! (25.03.2019) Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/03/25/i-znovu-vdalo/
 3. Білоусова Тетяна, Хан Анжела. Свято студентського красномовства. (27.04.2019) Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/ 2019/04/27/ sviato-studentskoho-krasnomovstva/
 4. Білоусова Тетяна. До нових зустрічей, ваш Ораторський клуб! (27.05.19) Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/05/27/do-novykh-zustrichei-vash-oratorskyi-klub/
 5. Білоусова Тетяна. І знову зустріч! (25.09.19) Студентський меридіан. URL: http:// meridian.kpnu.edu.ua/2019/09/25/i-znovu-zustrich/
 6. Білоусова Тетяна. Про жести, фейки, мотивацію і артикуляцію: Ораторський клуб розширює коло проблем! (15.10.19) Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/10/15/pro-zhesty-feiky-motyvatsiiu-i-artykuliatsiiu-oratorskyi-klub-rozshyriuie-kolo-problem/
 7. Білоусова Тетяна, Хан Анжела. Такі різні теми (31.10.19) Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/11/05/taki-rizni-temy/
 8. Білоусова Тетяна. Тепла зустріч холодного осіннього вечора (11.2019). Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/11/25/ tepla-zustrich-kholodnoho-osinnoho-vechora/
 9. Білоусова Тетяна. Додамо нового свята! (12.12.2019). Студентський меридіан. URL: http://meridian.kpnu.edu.ua/2019/12/16/dodamo-novoho-sviata/
 10. Білоусова Тетяна, Хан Анжела. Говорити – читати – сприймати (30.01.2020). Студентський меридіан. URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/ ?p=28869
 11. Білоусова Тетяна. На межі (27.03.2020). Студентський меридіан. URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=29358
 12. Білоусова Тетяна. Карантин – але ти не один! (24.09.2020). Студентський меридіан. URL: https://meridian.kpnu.edu.ua/?p=34106#more-34106

ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЦІКАВИТЬ ЧЛЕНІВ КЛУБУ?

За даними анкетування, інтереси учасників зустрічей розподілились наступним чином:

 1. Подолання страху перед виступом.
 2. Встановлення контакту зі слухачами.
 3. Знання про психологію спілкування / техніку говоріння.
 4. Оволодіння невербальними засобами спілкування.
 5. Подоланя мовленнєвих вад.
 6. Підготовка наочності / види і жанри промов / композиція промови / мовні засоби посилення ефективності промови.

АНКЕТА “АКТИВНИЙ СЛУХАЧ”

Слухаючи виступи одноклубників, присутні на засіданнях заповнюють анкету АКТИВНИЙ СЛУХАЧ. В анкеті визначені критерії оцінювання виступу, вага кожного з них – 5 балів. У відповідній комірці слухач ставить ту чи іншу позначку. Згодом підраховується кількість позначок у кожній колонці, множиться на вагу колонки; всі сумарні числа додаються – тож вираховується загальна оцінка виступу цим слухачем.

Загальна кількість балів, отриманих оратором, ділиться ні кількість заповнених анкет. Таким чином вираховується середній бал за виступ. Він і визначає місце, що його посів виступ на цьому зсіданні. Після підрахунку анкети передаються ораторові для ознайомлення.

ВІД МИНУВШИНИ ДО СУЧАСНОСТІ: ВИСЛОВИ ПРО КРАСНОМОВСТВО

20 ЛАЙФХАКІВ ДЛЯ УСПІШНИХ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ