№ з/п Дисципліна Викладач
Вступ до літературознавства проф. Волковинський О.С., ст. викл. Волковинська І.В.
Вступ до мовознавства доц. Дворницька Н.І.
Друга ділова іноземна мова (спец. Туризм)
асистент Вишневська Л.Б.
Друга іноземна мова (2-4 курс) доц. Стахнюк Н.О., асистент Ринда В.В.
Друга іноземна мова (польська) (спец. Туризм) асистент Вишневська Л.Б.
Загальне мовознавство доц. Дворницька Н.І.
Історія польської мови доц. Стахнюк Н.О.
Лексикологія польської мови доц. Стахнюк Н.О.
Лінгвокраїнознавство Польщі доц. Дворницька Н.І.
Методика навчання іноземних мов доц. Стахнюк Н.О.
Методика наукових досліджень доц. Білоусова Т.П.
Мовленнєва комунікація проф. Абрамович С.Д., доц. Білоусова Т.П.
Основи красномовства доц. Білоусова Т.П.
Основи наукових досліджень доц. Білоусова Т.П.
Практика усного і писемного мовлення польської мови (1-4 курс)  доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б., асистент Ринда В.В.
Практична граматика польської мови (1-2 курс) асистент Вишневська Л.Б.
Практична фонетика польської мови  асистент Ринда В.В.
Риторика доц. Білоусова Т.П.
Специфіка комунікації в інформаційному суспільстві доц. Білоусова Т.П.
Стилістика польської мови доц. Стахнюк Н.О., доц. Янушкєвіч Б., асистент Ринда В.В.
Теоретична граматика польської мови (бак.) доц. Стахнюк Н.О.
Теоретична граматика польської мови (маг.) доц. Стахнюк Н.О.
Теорія літератури проф. Волковинський О.С.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ (2019-20 н.р.) колектив авторів